ประโยคขอร้องควรรู้ในภาษาอังกฤษ

หลายครั้งที่คนเรามักต้องการบางสิ่งยางอย่าง หรืออยากให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้ โดยใช้การพูดด้วยประโยคขอร้อง ดังนั้นประโยคขอร้องจึงเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจ ควรเรียนรู้ไว้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับวันนี้เรามีประโยคขอร้องภาษาอังกฤษที่ควรรู้มาฝาก ดังนี้

ถ้าต้องการขอความช่วยเหลือสามารถพูดว่า

 • Would you help me?
 • Would you do me a favor?
 • Please help me!
 • Can you help me?
 • Would you assist me?
 • Can I ask you for a favor?
 • Will you help me with this problem?

ถ้าต้องการร้องขอให้ใครบางคนช่วยคุณแก้ไขปัญหา สามารถพูดได้ว่า

 • I’m stuck on this problem; can you help me?
 • I need your help with this matter.
 • Can you help me with this problem?
 • Can you help me in the matter?
 • Can you help me with this matter?
 • I need your help on this question.