ประเภทของการ “พูด” ในภาษาอังกฤษ

คำว่า “พูด” โดยทั่วไปเราจะใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า Speaking แต่การพูดก็มีได้หลายแบบ ทั้งพูดเสียงดัง พูดแบบกระซิบ หรือพูดแบบตะโกนก็มี ซึ่งลักษณะการพูดแต่ละแบบนี้ก็จะใช้คำศัพท์ที่แตกต่างกันดังนี้

  • Whisper หมายถึง การพูดแบบกระซิบ พูดเบาๆ เช่น She learned over and whispered something in his ear.
  • Chat หมายถึง การพูดกันไม่เป็นทางการ คุยเล่น เช่น She spends hours on the phone chatting to her friends.
  • Stammer หมายถึง พูดตะกุกตะกัก เช่น Wh-when can we g-go? He stammered.
  • Whine หมายถึง พร่ำบ่น ร้องสะอื้น เช่น My kids started whine when I told them to turn off the television.
  • Ramble หมายถึง พูดไปเลื่อย วกวน เช่น Sorry, I’m rambling (on) – let me get back to the point.
  • Yell หมายถึง พูดตะโกนเสียงดัง เช่น Her husband was yelling at her.