ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ บุรุษที่ 1,2,3 ใน Personal pronouns

ใครบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า บุรุษที่ 1,2,3 หรือ 1st , 2nd , 3rd person กันมาบ้าง บางคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินในเกม เช่น เกมมุมมองบุคคลที่ 3 (บุรุษที่ 3) หรือ เกมภาพมุมมองบุคคลที่ 1 (บุรุษที่ 1) ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีความหมายของ บุรุษที่ 1,2,3 เหมือนกับในเกมนั้นและ สำหรับบางคนที่อาจจะไม่เคยได้ยินก็มาทำความใจด้วยกันต่อ

ในเรื่อง Personal pronouns ที่มีการเกี่ยวข้องกับให้ข้อมูลของการเรียก บุรุษหรือบุรุษ หรือในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Person เพื่อแยกแยะและระบุถึงความสำคัญในประโยคนั้นๆ

บุรุษที่ 1 หรือ 1st person นั้นหมายถึงตัวเราหรือพวกของเรา ที่เราใช้ตัวเลขว่า 1 นั้นหมายความว่าสำคัญเป็นอันดับ 1 นั้นเอง
ตัวอย่างเช่น I speak with friends.
โดย I, We นั้นคือ 1st person บุรุษที่ 1 นั้นเอง

บุรุษที่ 2 หรือ 2nd person นั้นหมายถึงคนที่เราพูดคุยด้วย สำคัญเป็นอันดับ 2 นั้นเอง
ตัวอย่าง I speak to you.
โดย you อาจจะหมายถึง you (singular) หรือ you (plural) ก็ได้ นั้นคือ 2nd person บุรุษที่ 2 นั้นเอง

บุรุษที่ 3 หรือ 3rd person นั้นหมายถึงคนที่เราพูดถึงด้วย อาจจะพูดถึงสิ่งของก็ได้เช่นกัน โดยสำคัญเป็นอันดับ 3 นั้นเอง
ตัวอย่าง I speak about someone or something.
โดย he, she, it, they นั้นคือ 3rd person บุรุษที่ 3 นั้นเอง

สรุป เรื่อง บุรุษที่ 1,2,3  ใน Personal pronouns นั้นก็คือ
First person (1st person) = “I”
Second person (2nd person)= “you”
Third person (3rd person) = “he, she, It”