บริษัทจำกัด ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของเรา มีหลายประเทศที่ใช้คำว่า บริษัทจำกัด  ไม่เหมือนกัน (ส่วนของบ้านเราใช้คำว่า Co.,Ltd)

เช่น

สิงคโปร

บริษัทจำกัดในประเทศสิงคโปร จะใช้ตัวย่อว่า PTE. Ltd. ย่อมาจาก Private Limited

 

บรูไนและมาเลเซีย

บริษัทจำกัดในประเทศบรูไนและมาเลเซีย จะใช้ตัวย่อว่า SDN. BHD. ย่อมาจาก Sendirian Berhad

 

อินโดนิเซีย

บริษัทจำกัดในประเทศอินโดนิเซีย จะใช้ตัวย่อว่า P.T. ย่อมาจาก Perseroan Terbatas  แต่ถ้าเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นแล้วจะเรียกว่า Terbuka ตัวย่อคือ Tbk.

 

ลาว

บริษัทจำกัดในประเทศลาว ใช้คำว่า  ຈໍາກັດ

 

เวียดนาม

จะใช้คำว่า Co. Ltd.

พม่า

ใช้คำว่า Private Limited  หรือ Limited

กัมพูชา

Private Limited Company หรือ คำย่อ Ltd.

 

นอกจากเรื่องของการเรียกชื่อบริษัทจำกัดใน AEC แล้วยังมีคำย่อต่างๆที่เราควรรู้จักอีกเยอะเลยนะ ไปศึกษากันได้ที่ คำย่อภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ASEAN ที่ควรรู้