บทสนทนาและคำถามเจอบ่อยเมื่อขึ้นรถไฟใต้ดิน

ความจริงแล้วที่ต่างประเทศนิยมการเดินทางไปไหนมาไหนด้วยรถโดยสารสาธารณะรถไฟประเภทต่างๆ เช่น รถไฟใต้ดิน รถไฟธรรมดา เป็นต้น ดังนั้นวันนี้เราจึงมีประโยคคำถาม บทสนทนาที่เจอบ่อยเมื่อขึ้นรถไฟใต้ดินมาฝากกัน

 • Where is the nearest subway station?
 • How do I get to the subway?
 • Could you direct me to the nearest metro station?
 • Where can I see the subway map?
 • What is the fare?
 • What is the cost of one trip?
 • How much is a token?
 • What time does the subway close?
 • What time does the subway shut down?
 • Do the trains run frequently?
 • How quickly do the trains come?
 • How often do the trains come?
 • Will the next subway be coming soon?
 • Will the next subway be here soon?
 • When will the next train get here?