นิทานเรื่อง ความแข็งแรงหรือความอ่อนแอ Strong or Weak

There was a proud teak tree in the forest. He was tall and strong. There was a small herb next to the tree.

The teak tree said, “I am very handsome and strong. No one can defeat me.” Hearing this, the herb replied, “Dear friend, too much pride is harmful. Even the strong will fall one day.”

The teak ignored the herb’s words. He continued to praise himself.

A strong wind blew. The teak stood firmly. Even when it rained, the teak stood strong by spreading its leaves.

During these times, the herb bowed low. The teak made fun of the herb.

One day, there was a storm in the forest. The herb bowed low. As usual, the teak did not want to bow.

The storm kept growing stronger. The teak could no longer bear it. He felt his strength giving way.

He tried his best to stand upright, but in the end, he fell down. That was the end of the proud tree.

When everything was calm again, the herb stood straight. He looked around. He saw that the proud teak had fallen.

Moral: Pride goes before a fall.

 

แข็งแรงหรืออ่อนแอ

มีต้นไม้สักต้นหนึ่งในป่า มันมีลักษณะที่สูงและแข็งแรง ถัดจากต้นไม้สักต้นนี้ ก็มีต้นสมุนไพรเล็ก ๆ อยู่ข้างๆ

ต้นไม้สักพูดว่า “ฉันหล่อและแข็งแกร่งมากไม่มีใครสามารถเอาชนะฉันได้” เมื่อได้ยินดังนั้น สมุนไพรก็ตอบว่า “เพื่อนที่รัก ความภาคภูมิใจและความทระนงตนมากเกินไปจะเป็นอันตรายนะ แม้แต่คนที่แข็งแรงก็สามารถล้มลงได้ในวันเดียว”

ไม้สักไม่สนใจคำพูดของสมุนไพร เขายังคงชื่นชมในตัวเอง

ลมแรงพัดผ่านมา ไม้สักยืนอย่างมั่นคง แม้จะมีฝนตก แต่ไม้สักยังคงแข็งแกร่งโดยการกระจายใบของมัน

ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ สมุนไพรโดนลมจึงโค้งคำนับต่ำลง ทำให้เจ้าไม้สักล้อเลียนและเห็นการกระทำของสมุนไพรเป็นเรื่องสนุก

อยู่มาวันหนึ่งมีพายุในป่า สมุนไพรโค้งคำนับต่ำลงตามปกติ ไม้สักไม่ต้องการที่จะโค้งต่ำลงแบบสมุนไพร

พายุยังคงแรงขึ้น ไม้สักทนไม่ไหวแล้ว เขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของเขาเริ่มไม่มั่นคง

เขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะยืนตั้งตรง แต่ในที่สุดเขาก็ล้มลง นั่นคือจุดสิ้นสุดของต้นไม้แห่งความทระนงตน

เมื่อทุกอย่างสงบลงอีกครั้ง สมุนไพรยืนตัวตรง มองไปรอบ ๆ และเห็นว่าไม้สักที่ภาคภูมิใจได้ล้มลงมาเสียแล้ว

ข้อคิด: คุยโวมากไป เลยโชคร้ายไม่ได้ในสิ่งที่คุยไว้เลย หรือ  ดีแต่โม้

 

คำศัพท์น่าสนใจ

Proud (Adj.) = ภูมิใจ จองหอง อวดดี ทระนงตน

Teak (N.) = ไม้สัก

Herb (N.) = สมุนไพร

Defeat (N.) = ความพ่ายแพ้

Harmful (Adj.) = เป็นอันตราย

Ignored (N.) = ละเลย เมิน

Praise (V.) = สรรเสริญ ชม

Spreading (N.) = การแผ่ การกระจาย

Calm (Adj.) = ไม่มีลม เงียสงบ

Fallen (Adj.) = ลดลง ล้มลง