ที่ชาร์จมือถือ ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไร

เพื่อนๆมีใครสงสัยกันไหมว่าคำว่า ที่ชาร์จมือถือ ภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไร
ง่ายๆเลยจ้า ที่ชาร์จมือถือ ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Mobile Charger นั้นเอง หรือสามารถเรียกย่อๆสั้นๆได้ว่า Charger ที่แปลว่าที่ชาร์จนั้นเอง

นอกจากนี้ยังใช้คำอื่นๆก็ได้เช่น
USB charger
Cell phone charger

ยกตัวอย่างเวลาเราไปในห้าง เราก็จะเห็น Free Mobile Charger

ตัวอย่างการใช้เกี่ยวกับคำว่า Charger ในประโยคภาษาอังกฤษ
When charging is complete, unplug the charger from USB.
Did you see her cell phone charger?
Bring your phone charger John, I forgot mine!
The travel charger is one of the more compact cell phone chargers on the market.