ทำความเข้าใจกับการใช้งาน Turn On, Turn Off, Turn Up และ Turn Down

turn volume
มีเพื่อนๆคนไหนสงสัยกันไหมว่า เราจะใช้งานคำว่า Turn on หรือ ว่า Turn up ดีนะ แล้ว Turn off กับ Turn down ละ จะใช้ยังไง

มาเริ่มต้นที่คำว่า Turn กันก่อน โดยคำว่า Turn นั้นมีความหมายว่า การหมุน หรือ การเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลาง

Turn Up และ Turn Down
ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสมัยก่อนมีการใช้ปุ่มที่สามารถหมุนได้เป็นการปรับสัณญาณต่างๆ เช่น ทีวีและวิทยุที่มีการใช้ปุ่มที่หมุนได้ในการปรับเสียงหรือในการเปลี่ยนช่อง เปลี่ยนสถานี ต่างๆ
Turn Up หมายถึง เพิ่มระดับ เพิ่มสัณญาณ ทำให้มากขึ้น ของอุปกรณ์นั้นๆ
Turn Down หมายถึง ลดระดับ ลดสัณญาณ ทำให้ลดลง ของอุปกรณ์นั้นๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Turn Up และ Turn Down เช่น
Could you turn up volume on cell phone?
Could you turn down volume on cell phone?

Turn On และ Turn Off
สวิตเปิดปิดหลอดไฟ มีลักษณะที่เป็นปุ่มที่ยื่นออกมาให้เลื่อนขึ้นลงเพื่อเปิดหรือปิดไฟฟ้าที่เข้าไปสู่หลอดไฟนั้นเอง
Turn On หมายถึง การเปิด การต่อไฟฟ้าที่เข้าสู่อุปกรณ์นั้นๆ
Turn Off หมายถึง การปิด การตัดไฟฟ้าที่เข้าสู่อุปกรณ์นั้นๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Turn On และ Turn Off เช่น
Could you turn on the light?
Could you turn off the light?

เราจะเห็นได้ว่าการใช้ Turn Up กับ Turn Down จะใช้กับการเพิ่มหรือลดอะไรบ้างอย่าง เช่นเพิ่มหรือลดเสียง เพิ่มหรือลดความสว่างของไฟ ส่วนการใช้ Turn On กับ Turn Off จะใช้กับการเปิดหรือปิดการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆไปเลย
เอาละทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้ว อย่าลืมนำไปใช้งานกันให้ถูกต้องด้วยนะจะ