ทำความเข้าใจ Will และ Going to แบบฉบับย่อ

เรื่อง Will และ Going to ถือเป็นเรื่องสุดคลาสสิกที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะสับสนอยู่เป็นประจำ ใช้กันอย่างถูกๆบ้าง ผิดๆบ้าง วันนี้มาดูหลักการใช้แบบฉบับย่อแต่เข้าใจง่าย รับรองว่าต่อไปจะใช้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

Will เราจะมีหลักการใช้ดังนี้

  • ตัดสินใจทันที เช่น I’m thirsty. I will buy a drink.
  • เสนอ ช่วยเหลือ เช่น that looks heavy. I will help you with it.
  • สัญญา เช่น Don’t worry, I won’t tell anyone.
  • ใช้ขู่ เช่น If you don’t stop, I will tell your father.
  • การปฏิเสธ เช่น She won’t listen to anything I say.

Going to จะใช้ก็ต่อเมื่อ

  • พูดถึงช่วงระยะเวลาที่วางแผนไว้แน่นอน ซึ่งเป็นการตัดสินใจไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะพูดออกมา เช่น I’m going to the beach next week with my family.
  • มีหลักฐาน มีบางสิ่งบางอย่างบอกได้ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน เช่น It’s 80-0. They’re going to win.

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ Going to และ will ในการพยากรณ์บางสิ่งบางอย่างได้เหมือนกัน เช่น

  • I think it will rain tomorrow.
  • I think it is going to rain tomorrow.