ทำความเข้าใจ Through , Thorough, Though, Thought

วันนี้มาทำความเข้าใจชุดคำศัพท์ Through , Thorough, Though, Thought แค่อ่านเสียงยังคล้ายกัน หน้าตาดันเกือบจะเหมือนกันอีก เป็นใครก็มีโอกาส งง กันได้ ใช้ผิดกันได้ง่ายๆเลย เพราะฉะนั้นน มาทำความเข้าใจกันดีๆ ให้รู้ความหมายว่าแต่ละคำมันหมายถึงอะไรกันแน่ โดยคำศัพท์พวกนี้แม้จะมีหน้าตาและการออกเสียงที่คล้ายกันมาก แต่มีความหมายและวิธีการใช้ รวมถึงการพูดในประโยคต่างๆที่ต่างกันด้วย มาดูกันทีละคำ

  • Through แปลว่า ผ่าน ตลอด ทะลุไปอีกด้าน สำเร็จ เป็นได้ทั้งคำวิเศษณ์ คุณศัพท์ กริยาและบุพบท

ตัวอย่าง To go through a document. หมายถึง อ่านเอกสารให้หมดตลอดทุกบรรทัดตั้งแต่ต้นจนจบ และอเมริกา ใช้คำว่า Through  นี้หมายถึง เสร็จสิ้นหรือจบ (Finish) ได้ด้วย เช่น Are you through with dinner?

  • Thorough แปลว่า อย่างละเอียด สมบูรณ์ เต็มที่ เป็นคำคุณศัพท์

ตัวอย่าง He was very thorough in his presentation. หมายถึง เขาให้ข้อมูลที่ละเอียดมากในการนำเสนอของเขา

  • Though แปลว่า แม้ว่า เป็นได้ทั้งสันธานและคำวิเศษณ์ เวลาใช้ก็ให้นึกถึงคำว่า but เพื่ออฺบายบางอย่างที่ตรงข้ามกัน โดย Thought จะต่างกับ but ตรงที่ Thought นั้นจะดูเป็นทางการมากกว่าใช้สำหรับเขียนได้ดี ส่วนใหญ่จะใช้แสดงความคิดเห็น 2 ประโยคที่ขัดแย้งกัน A … Though B….

ตัวอย่าง I think summer is the best season though winter is pretty fun too.

  • Thought แปลว่า คิด ซึ่งเป็นอดีตของ Think เมื่อเราใช้ในรูปของกริยา แต่ก็สามารถใช้ได้ในรูปของคำนาม ที่หมายถึง แนวคิด ได้ด้วย

ตัวอย่าง

รูปแบบกริยา :I thought you were coming today.

รูปแบบคำนาม: Do you have any thoughts about this project?

 

มีคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าคำไหนเป็นคำไหน คำตอบก็คือ คุณต้องพิจารณาให้ดีในประโยคนั้นๆ สังเกตทั้งไวยากรณ์ โครงสร้าง และความหมาย คุณก็จะทราบว่าเป็นคำไหนนั่นเอง