ทำความเข้าใจ Gerund ฉบับง่ายๆ

Gerund เป็นคำกริยาที่เติม –ing แล้วจะทำหน้าที่เหมือนคำนาม แปลว่า การ เช่น Working แปลว่า การทำงาน, Smoking แปลว่า การสูบบุหรี่ เป็นต้น แต่สิ่งที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษมักสับสนก็คือตำแหน่งของ Gerund เพราะมันเป็นกริยาที่ทำหน้าที่เหมือนคำนาม เพราะฉะนั้นตำแหน่งของมันจึงสามารถวางไว้ได้แบบคำนามทุกอย่าง มาดูหน้าที่และตำแหน่งของ Gerund ที่ควรรรู้กัน

 1. ถ้า Gerund อยู่หน้าประโยคจะทำหน้าที่เป็นประธาน แปลว่า “การ” มาดูตัวอย่างให้เห็นภาพกัน

ตัวอย่าง

 • Studying hard will help her pass the exam.
 • Running is good exercise.
 1. ถ้า Gerund อยู่หลังคำกริยาจะทำหน้าที่เป็นกรรม ที่แปลว่า “การ” เหมือนกัน มาดูตัวอย่างกัน

ตัวอย่าง

 • She likes swimming.
 • They enjoy writing.

กลุ่มกริยาที่ควรรู้ไว้ว่าจะต้องตามด้วย V.ing หรือ Gerund ดังนี้

Admit

Allow

Appreciate

Avoid

Consider

Defer

Deny

Detest

Keep

Delay

Dread

Dislike

Enjoy

Escape

Finnish

Forgive

Fancy

Imagine

Cancel

Mind

Miss

Practice

Risk

Resent

Postpone

Prefer

Stop

Suggest

Worth

Feel like

 

 1. Gerund ใช้ตามหลังบุพบท เช่น on, at, in, under, of, before, after, for, against, about, with, without เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • He succeeded in finding a job.
 • Are you afraid of being alone?
 1. Gerund ใช้ตามหลังคำกริยาหรือสำนวน ดังต่อไปนี้
 • Look forward to แปลว่า ตั้งหน้าตั้งตาคอย
 • Confess to แปลว่า สารภาพว่าได้ทำ…
 • Object to แปลว่า คัดค้าน
 • Be opposed to แปลว่า คัดค้าน
 • Be used to แปลว่า เคยชินกับการ…
 • Be accustomed to แปลว่า เคยชินกับการทำ….
 • It’s no good แปลว่า ไม่เป็นการดีที่จะทำ….
 • It’s no use แปลว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะ….
 • Can’t stand…/ Can’t bear… / Can’t help… แปลว่า ทนไม่ได้กับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง