ทำความรู้จักกับ should, ought to และ had better

maxresdefault
should, ought to และ had better นั้นเป็น modal verbs ที่มีความหมายเกี่ยวกับการ advise หรือ suggestion

should
should คำนี้หลายคนคงจะเห็นและได้ใช้งานกันบ่อยๆ คำว่า should สามารถใช้ได้ในหลายความหมาย
1. ใช้ should ในการแสดงเงือนไข (if ถ้า) เช่น Should you need help, just ask me.
2. ใช้ should ในการแสดงความมั่นใจ เช่น She should be here by 8 o’clock.
3. ใช้ should สำหรับเพื่อให้คำแนะนำ ซึ่งความหมายนี้จะมีการใช้งานกันบ่อยๆ You should try that new restaurant.
การใช้งาน should ในรูป อดีตนั้นก็คือ should have + past participle (Vช่อง3)
ตัวอย่าง เช่น
I should have brought my wallet.

นอกจากนี้ should have ยังใช้ในการแสดงถึงความ เสียดายเสียใจ หรือ ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น หากเราไว้ใจใครสักคนหนึ่งแต่เขามาหักหลังเราทีหลัง เราจะพูดได้ว่า I should have known better than to trust him.

ought to
ought to มีความหมายเหมือนกับ should ใช้ในการเพื่อให้คำแนะนำ เป็นคำที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนัก ปัจจุบันในแทบจะไม่มีการใช้ใน American English

had better
had better คำนี้ให้ความหมายที่แรงกว่าคำว่า should เป็นการแนะนำที่เป็นการคุกคามโดยอ้อมๆได้เลย
เช่น You had better not hit your sister! หรือให้ความหมายอ้อมๆว่า ถ้าเธอตีน้องสาวอีก เธอมีปัญหาแน่
แต่ในบางครั้ง had better นั้นไม่ได้มีความหมายแรงอย่างนั้นเสมอไป บางครั้งเราใช้ had better กับเหตุการณ์ที่เร่งด่วน เช่น ที่สนามบินเครื่องบินจะไปแล้ว Your plane is leaving! You had better run!

และนี้ก็เป็นข้อแตกต่างและตัวอย่างการใช้งาน modal verbs ของคำว่า should, ought to และ had better อย่าลืมนำกันไปใช้นะ You should remember it.