ถ้าเราจะบอกว่า อย่าเครียด เป็นภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

อย่าเคลียดเลย เป็นภาษาอังกฤษ

ถ้าเราจะบอกเพื่อนของเราว่า อย่าเคลียดเลย เป็นภาษาอังกฤษ จะใช้คำไหนประโยคแบบไหนได้นะ

ตัวอย่างประโยคที่สามารถเอาไปบอกคนอื่นได้ว่า อย่าเคลียดเลย เป็นภาษาอังกฤษ

Don’t overthink it.

Don’t think too much

Don’t think too much about it.

Don’t stress it!  

Relax!

Don’t worry!

แต่ห้ามใช้คำว่า Don’t be serious. นะ เพราะประโยคนี้จะหมายถึง อย่าจริงจัง เพราะคำว่า serious แปลว่าจริงจัง (ตั้งใจมาก ตั้งใจมากเกินไป แต่ก็ไม่ได้เคลียดนะ) ซึ่งก็ไม่ใช่แปลว่าเคลียด หรือ ความเคลียดนะ

คราวนี้ก็ได้ประโยคเอาไปใช้แล้วนะ เอาไปฝึกพูดบ่อยฝึกใช้บ่อยด้วย แล้วอย่าสับสนกันละหว่างคำว่าเคลียด กับ จริงจังละ