ถ้าจะ “ลา” เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรบ้าง

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังเรียนหนังสือ หรือทำงาน ต้องมีโอกาสได้ใช้สิทธิการลาประเภทต่างๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด หรือแม้แต่ลาเพื่อไปเที่ยวพักผ่อนต่อจากช่วงระยะเวลาหยุดยาวๆ หรือเทศกาลต่างๆ ทีนี้การลาก็มีหลายแบบ แต่ก็จะมีคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวกับคำว่าลาไม่กี่คำ เราก็สามารถนำคำศัพท์ นั้นๆมารวมกับประเภทการลาของเราได้ มาดูคำศัพท์เกี่ยวกับการลาหยุดกัน

 • Take a day off แปลว่า ลาหยุด
 • Take leave แปลว่า ลา
 • Vacation leave แปลว่า ลาพักร้อน
 • Annual leave แปลว่า ลาหยุดประจำปี
 • Sick leave แปลว่า ลาป่วย
 • Ordination leave แปลว่า ลาบวช ลาบรรพชา อุปสมบท
 • Military service leaves แปลว่า ลาไปรับราชการทหาร
 • Personal business leaves แปลว่า ลากิจส่วนตัว
 • Maternity leave แปลว่า ลาคลอด

ตัวอย่างประโยค

 • May I take business leave for 2 days next week?
 • Could I apply for leave?
 • May I take a day off tomorrow?
 • I wonder if I could have a day off tomorrow.

จะเห็นได้ว่าความจริงแล้วคำว่าลาหยุดใช้ได้ 2 คำคือ  Take a day off และ Take leave ทั้งสองคำนี้เป็นคำกริยาจากการเติม take เข้าไปด้านหน้า ซึ่งถ้าหากว่าจะเจาะจงหรือระบุลงไปให้ละเอียดเลยว่าจะลาหยุดไปทำอะไรก็คือนำคำที่เกี่ยวข้องมาบอกแล้วตามด้วย leave ก็จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าลาไปทำอะไรนั่นเอง