ถามเวลา จะถามยังไงดีเป็นภาษาอังกฤษ

การที่เราอยากจะทราบเวลาจากคนอื่น เราจะถามเวลาเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรดีนะ?

การถามถึงเวลาเป็นภาษาอังกฤษสามารถถามได้หลากหลายแบบเช่น

คำถามเวลาเท่าไร เป็นภาษาอังกฤษ
What time is it?
What is the time?
Could you tell me the time please?
Do you have the time?
สามารถใช้ประโยคข้างต้นนี้ถามได้เลยนะจ๊ะ

แต่มีข้อควรระวังอยู่ประโยคหนึ่งก็คือ การถามว่า คุณมีเวลาว่างไหม ว่างไหม? (ไม่ได้อยากทราบว่าตอนนี้เวลาเท่าไร กี่โมงนะ) จะใช้ประโยคว่า Do you have time? คุณว่างไหม
จะเห็นได้ว่าในประโยค Do you have time? คุณว่างไหม จะไม่มีคำว่า The นะ ถ้าเราใส่ the เข้าไปจะเป็นการถามว่า กี่โมง เวลาเท่าไร แทนเลยซึ่งคนละความหมาย เพราะฉะนั้นการใช้งานประโยคนี้ควรจะต้องระวังให้ดี

ทดลองถาม Google ได่นะว่า โดยการค้นหาคำว่า What time is it ลองดูสิ Google จะตอบว่ายังไง