ตารางสรุปการใช้งาน Since กับ For

เพื่อนๆบางคนอาจจะยังงงๆกับการใช้ For และ Since กันอยู่ มาดูตารางง่ายๆสรุปการใช้งานที่เพื่อนๆสามารถเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง For และ Since  กันแบบง่ายๆ โดยมาดูได้จากตารางด้านล่างนี้กันเลย

For ใช้กับการระบุช่วงเวลานั้นๆSince ใช้กับการบอกจุดเริ่มต้นของเวลานั้นๆ
15 minutes7 o’clock
7 daysFriday
12 monthsJune
10 years2019
A long timeI left university
5 centuriesThe 3rd century

เราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมว่า For นั้นเป็นการใช้กับการระบุช่วงเวลานั้นๆก็จะมีการะบุหน่วยเป็นช่วงเวลาแบบต่างๆ ส่วนของ Since ใช้กับการบอกจุดเริ่มต้นของเวลานั้นๆซึ่งก็จะบอกเป็นจุดที่เริ่มว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไรเป็นต้น ทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นถึงความแตกต่างและน่าจะใช้งาน For และ Since  กันได้ถูกต้องกันแล้วนะ