ตามเข็มเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษ

HMT_quartz_wrist_watch
เวลาเราพูดถึงการหมุน การเลี้ยว เรามักจะอธิบายให้เห็นภาพโดยนำไปอ้างอิงกับนาฬิกา ซึ่งก็จะเข้าใจเห็นภาพเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าทุกคนสามารถดูเวลาเป็น รู้ว่าการหมุนของเข็มนาฬิกาว่าหมุนตามเข็ม หรือ ทวนเข็ม นั้นเป็นอย่างไร

ว่าแต่เวลาเราจะพูดว่าให้ หมุน ตามเข็มเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรนะ?
แล้วเวลาเราจะพูดว่าให้ หมุน ทวนเข็มนาฬิกา ละ ในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าอย่างไรดี?

ตามเข็มนาฬิกา Clockwise
คำว่า ตามเข็มเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า clockwise

ทวนเข็มนาฬิกา Counterclockwise
คำว่า ทวนเข็มนาฬิกา ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า anticlockwise หรือ counterclockwise แต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คำว่า counterclockwise มากกว่า

ตัวอย่าง
Twist it counterclockwise direction.
Twist it clockwise direction.

ส่วนวิธีจำก็ไม่ยากเลย ถ้ามีคำว่า counter แปลว่าทวนเข็ม นั้นเอง
clockwise = ตามเข็มเข็มนาฬิกา
counterclockwise = ทวนเข็มนาฬิกา