ตัวเลข 101 หมายความว่าอะไร

หลายๆคนคงจะเคยเห็นตัวเลข 101 นี้ต่อท้าชื่อเรื่องของหนังสือหรืออาจจะเป็นหัวข้ออะไรบางในภาษาอังกฤษกันใช่ไหม แล้วมีใครสงสัยกันไหมว่า ตัวเลข 101 นี้มันมีความ หมายความว่าอะไร

ตัวเลข 101 นี้หมายถึง เรื่อง เบื้องต้น เรื่องพื้นฐาน เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานจากเรื่องใดๆมาก่อนสามารถเรียนหรืออ่านได้เลย

ที่มาที่ไปของเจ้าตัวเลข 101 นี้ก็มาจาก ในปี 1929 เลขวิชาที่เรียนในมหาวิทยาลัย University of Buffalo ที่ใช้ตัวเลขรายวิชา 101 เพื่อบอกว่าเป็นวิชาเริ่มต้น ไม่จำเป็นต้องเรียนวิชาอื่นมาก่อนก็สามารถเรียนได้ หลังจากนั้นก็นิยมใช้ในมหาวิทยาลัยในอเมริกา และนำมาใช้ในการตั้งชื่อหัวข้อเรื่องต่างๆ เพื่อบ่งบอกว่าเป็นเรื่องเบื้องต้น นั้นเอง

ตัวอย่างการใช้ 101 ในประโยค
You should know how to boil an egg – that is cooking 101.
Everything in her article is pretty much Economics 101.

คราวหน้าพอเราเห็น ตัวเลข 101 แล้วก็รู้กันแล้วนะว่าหมายความว่า เรื่องพื้นฐาน เรื่องง่ายๆ นั้นเอง อย่าลืมกันละ