ตัวอย่าง Tense ภาษาอังกฤษจำไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่หลายคนมักจะไม่ค่อยชอบและอยากจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อซะด้วยซ้ำ เพื่อหาวิธีในการใช้ Tense ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องแบบไม่ต้องมาท่องจำโครงสร้าง เรามีประโยคตัวอย่างให้คุณได้จดจำแล้วมีประโยชน์ไปตลอดชีวิตแน่ๆ มาดูตัวอย่างประโยคในแต่ละ Tense กันเลย

Tense Example
Present Simple I do not have three brothers.
Present Continuous That car is not coming here.
Past Simple They watched the news last night.
Past Continuous Tony wasn’t lying when he said he loved you.
Present Perfect You have already eaten four oranges.
Present Perfect Continuous The athlete has been running for a trophy.
Past Perfect I went there after I had completed the task.
Past Perfect Continuous She had not been reading a book.
Future – will You will not marry me.
Future – going to We’re going to be crazy.
Future Continuous I will not be waiting for you.
Future Perfect They won’t have been married by next month.
Future Perfect Continuous I will not have been shopping on Monday.

 

จากตัวอย่างของแต่ละ Tense ด้านบนจะเห็นว่ารูปประโยคของ Tense นั้นๆจะมีคำที่แสดงและบ่งชี้เฉพาะให้เราจดจำได้ง่ายขึ้นว่าคำแต่ละแบบเป็น อดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ลองฝึกจำตัวอย่างประโยคเหล่านี้แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับประโยคอื่นๆกันดูนะ แค่พื้นฐานประโยคง่ายๆเราสามารถจำได้แม่นเป๊ะ เชื่อว่าประโยคที่ยาวๆหรือมีความซับซ้อนจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากพื้นฐานเราแม่นนั่นเอง