ตัวอย่างการใช้ Some และ Any

เรื่อง Some และ Any เป็นอีกเรื่องที่ค่อนข้างสับสนหรับหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เรียนกี่ครั้งๆ ก็จำไม่เคยจะได้ วันนี้เราจึงใช้วิธีการทำความเข้าใจและใช้งานจริงจากประโยคตัวอย่างมาฝาก เพราะการที่เราเห็นตัวอย่างการใช้ จะทำให้เราเห็นภาพและจำได้ง่ายกว่านั่นเอง

หลักการใช้โดยทั่วไป

 • เราจะใช้ Any กับประโยคคำถาม
 • ถ้าเป็นคำตอบที่เป็น Positive เราจะใช้ Some
 • ถ้าเป็นคำตอบที่เป็น Negative เราจะใช้ Any

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่1

 • Do you have any money?
 • Yes, I have some
 • No, I don’t have any

 

ตัวอย่างที่2

 • Do you play any sport?
 • Yes, I play some
 • No, I don’t play any

 

ตัวอย่างที่3

 • Are there any students in the classroom?
 • Yes, there are some students in the classroom.
 • No, there aren’t any students in the classroom.