ช่วยส่ง … มาให้หน่อย พูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

ในสถานะการณ์ที่เรานั้งอยู่ใกล้ๆกับเพื่อนฝรั่งแล้วเราจะพูดว่า ช่วยส่ง … มาให้หน่อย หรือ วานเอาของตรงนั้นมาให้หน่อย เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไร

เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่า ก็ไม่เห็นยากเลยก็ใช้คำว่า Send ไง แบบเนี้ย Could you send me the pan please?

ซึ่งจริงๆแล้วผิด ฝรั่งได้ยินแล้วจะงงมาก เวลาเรานั่งใกล้หรืออยู่ใกล้ๆกันเราควรจะต้องใช้คำว่า Pass ซึ่งในที่นี้เป็นคำกริยา Verb ซึ่งมีความหมายว่า to give something to someone นั้นก็คือมีความหมายเดียวกันกับ Give นั้นเอง

ส่วนคำว่า Send นั้นเราเอาไว้ใช้กับการส่งข้อมูลไปที่ปลายทางไกลๆ หรือ ผ่านตัวกลางเช่นระบบ หรือ การขนส่งอะไรบ้างอย่าง ตัวอย่างเช่นการส่ง Email ส่งข้อความ ส่งจดหมาย เราจะใช้คำว่า Send

ตัวอย่างในการบอกว่า ช่วยส่งของ … มาให้หน่อย, ในกรณีที่เราอยู่ใกล้ๆกันหรือบริเวณเดียวกันที่ถูกต้องคือ

Could you pass me the pan please?
Could you pass me the book please?
Somchai passed the note to me.

แล้วเพื่อนๆอย่าลืมลองเอาคำว่า Pass ไปปรับใช้ในการบอกหรือวานให้คนๆนั้นทำอะไรหรือส่งอะไรให้เรา ในประโยคการใช้งานในชีวิตประจำวันกันดูนะ