ชุดคำทักทายและตอบกลับภาษาอังกฤษที่น่ารู้

การทักทายก็ถือเป็นมารยาททางสังคมที่คนทุกชาตินิยมทำกัน อย่างน้อยก็ถามสารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่ แม้ว่าในบางครั้งอาจจะไม่ได้ต้องการอยากรู้จริงๆ แต่ก็เพื่อเป็นการแสดงความมีมิตรภาพ แสดงออกถึงการทักทายต่อผู้อื่น จะทำให้คุณเป็นที่รัก และถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนน่าคบหา น่าพูดคุยด้วย ดังนั้นวันนี้มารู้จักชุดคำศัพท์ทักทายผู้อื่นไว้สำหรับทักทายและตอบตอบกลับเมื่อมีผู้อื่นทักทายคุณบ้างเป็นภาษาอังกฤษกัน

คำทักทายผู้อื่น

 • How are you doing?
 • How do you do?
 • Hi , hello..
 • Good morning , good afternoon , good evening
 • How are you?

การตอบกลับคำทักทายจากผู้อื่น

 • Good morning , good afternoon , good evening
 • Hi hello…
 • I’m fine thank you
 • I’m good thanks
 • I’m Okey
 • Not bad.
 • And you?
 • How about you?
 • How do you do?

จะสังเกตว่าการตอบกลับบางคำก็เป็นชุดเดียวกับคำทักทายเลย นั่นเป็นเพราะว่ามันคือคำทักทาย แม้บางประโยคบางคำดูเหมือนจะเป็นในเชิงทำถามว่าเป็นอย่างไงบ้าง แล้วคุณล่ะ แต่แท้จริงแล้วมันคือคำทักทายเป็นมารยาทเท่านั้น อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่า ไม่ได้หมายความถึงคำถามนั้นจริงๆ เช่น How do you do? = Hello นั่นเอง