ชื่อวันแต่ละวันในสัปดาห์ เป็นภาษาอังกฤษ

วันแต่ละวันในสัปดาห์ เราเรียกกันในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้างนะ??? มีใครสงสัยหรือจำกันไม่ได้บ้าง มาดูกันดีกว่า

sea-beach-holiday-vacation

Names of the days of the week ชื่อแต่ละวันในสัปดาห์

วันจันทร์ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Monday (Moon)
วันอังคาร ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Tuesday (Mars)
วันพุธ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Wednesday (Mercury)
วันพฤหัสบดี ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Thursday (Jupiter)
วันศุกร์ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Friday (Venus)
วันเสาร์ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Saturday (Saturn)
วันอาทิตย์ ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Sunday (Sun)