ชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดในออสเตรเลีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยทั้งหมดในออสเตรเลีย ซึ่งมีทั้งหมด 42 แห่ง จัดเรียงตามปีที่ก่อตั้งดังตารางด้านล่างนี้

No. ชื่อมหาวิทยาลัย ประเภท ที่ตั้ง ปีที่ก่อตั้ง
1 University of Sydney รัฐบาล New South Wales NSW 1850
2 University of Melbourne รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1853
3 University of South Australia รัฐบาล South Australia SA 1856
4 Federation University Australia รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1870
5 University of Technology Sydney รัฐบาล New South Wales NSW 1870
6 University of Adelaide รัฐบาล South Australia SA 1874
7 RMIT University รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1887
8 University of Tasmania รัฐบาล Tasmania TAS 1890
9 Western Sydney University รัฐบาล New South Wales NSW 1891
10 Edith Cowan University รัฐบาล Western Australia WA 1902
11 Queensland University of Technology รัฐบาล Queensland QLD 1908
12 Swinburne University of Technology รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1908
13 University of Queensland รัฐบาล Queensland QLD 1909
14 University of Divinity เอกชน Australia National 1910
15 University of Western Australia รัฐบาล Western Australia WA 1911
16 Victoria University รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1916
17 University of New England รัฐบาล New South Wales NSW 1938
18 Australian National University รัฐบาล Australian Capital Territory ACT 1946
19 Charles Sturt University รัฐบาล New South Wales NSW 1948
20 University of New South Wales รัฐบาล New South Wales NSW 1949
21 University of Newcastle รัฐบาล New South Wales NSW 1951
22 University of Wollongong รัฐบาล New South Wales NSW 1951
23 Southern Cross University รัฐบาล New South Wales NSW 1954
24 Monash University รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1958
25 La Trobe University รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1964
26 Macquarie University รัฐบาล New South Wales NSW 1964
27 Curtin University รัฐบาล Western Australia WA 1966
28 Flinders University รัฐบาล South Australia SA 1966
29 Central Queensland University รัฐบาล Queensland QLD 1967
30 University of Canberra รัฐบาล Australian Capital Territory ACT 1967
31 University of Southern Queensland รัฐบาล Queensland QLD 1967
32 James Cook University รัฐบาล Queensland QLD 1970
33 Griffith University รัฐบาล Queensland QLD 1971
34 Murdoch University รัฐบาล Western Australia WA 1973
35 Deakin University รัฐบาล Victoria (Australia) VIC 1974
36 Bond University เอกชน Queensland QLD 1987
37 Charles Darwin University รัฐบาล Northern Territory NT 1989
38 University of Notre Dame Australia เอกชน Western Australia WA 1989
39 Australian Catholic University รัฐบาล Australia National 1991
40 University of the Sunshine Coast รัฐบาล Queensland QLD 1994
41 Carnegie Mellon University (Australia campus) เอกชน South Australia SA 2006
42 Torrens University Australia เอกชน Australia National, New Zealand New Zealand 2014