จะสอบ TOEIC ต้องรู้ Grammar เรื่องอะไรบ้าง

ถ้าเราจะเตรียมตัวที่จะสอบ TOEIC เราควรจะต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Grammar (แกรมม่า) เรื่องอะไรบ้างกันบ้าง ในบทความนี้จะมาสรุปหัวข้อที่เราควรจะต้องรู้และทำความเข้าใจ รวมไปถึงทำ โจทย์ข้อสอบให้เยอะๆเข้าไว้ โดย Grammar เรื่องใหญ่ๆก็จะมีหัวข้อเรื่องที่ต้องรู้ดังต่อไปนี้

1. Tense
2. If clauses
3. Preposition เช่น in, on, at
4. Pronouns
5. Relative pronouns, Relative adverb
6. Conjunctions
7. Determiners เช่น this that these those, either, neither ต่างๆ
8. Past & present participles
9. Comparative/ Superlative Adjective
10. Part of speech, word family เรื่องนี้จะออกเยอะมากๆ
11. อื่นๆ เช่นการใช้ make, let, get, have