จะรู้ได้ไงว่าใช้ By หรือ With กันนะ?

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าประโยคแบบไหน คำถามแบบไหน จะตอบด้วยโครงสร้าง with และ by โดยปกติแล้วมักมีจะคำถามเกี่ยวกับ How หรือ อย่างไร แล้วคำตอบส่วนใหญ่มักจะใช้รูปประโยคที่มี by และ with เช่น

  • Q1: How do you learn English?
  • A1: I learn English by reading a book.
  • Q2: How do you write?
  • A2: I write with a pen.

จากตัวอย่างคำถามที่ถามในลักษณะที่คล้ายๆกันที่ใช้ How แต่คำตอบก็จะมีทั้งแบบใช้ with และ by แต่สิ่งที่จะช่วยให้เรารู้ได้ว่า จะใช้ By กับ อะไร หรือจะใช้ With กับอะไร สามารถแยกได้ดังนี้

By = ปกติจะตามด้วยคำนาม ที่เกี่ยวกับ Transportation , Communication มาลองดูตัวอย่าง by ในประโยคเหล่านี้

  • I will go by train. (Transportation)
  • I will contact you by phone. (Communication)

With = เราจะใช้กับคำนามที่เป็น เครื่องมือ อุปกรณ์ Tools, instrument, body parts จากตัวอย่างประโยคที่ใช้ with ดังนี้

  • I ate lunch with a fork. (Tools, instrument)
  • I clean the floor with a mop (Tools, instrument)
  • I run with my legs. (body parts)

จากตัวอย่างและคำอธิบายข้างต้น จะช่วยให้เราเข้าใจและแยกออกว่าเมื่อไหร่เราควรใช้ With และเมื่อไหร่เราควรจะใช้ By ได้อย่างง่ายๆ