จะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ

อักษรในภาษาอังกฤษนั้นโดยทั่วไปจะมี 2 แบบ คือตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ซึ่งปกติในเนื้อความส่วนใหญ่ก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก แต่ก็จะมีบางคำ บ้างที่ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ซึ่งตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Capitalization แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่บ้าง มาดูหลักการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษดังนี้

 • ทุกครั้งที่ขึ้นต้นประโยคให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เสมอ เช่น She would like to call me….
 • คำสรรพนาม I ที่เป็นประธาน แปลว่าฉันนั้น ให้ใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
 • คำที่เป็นคำเฉพาะ ชื่อคน ชื่อบริษัท ชื่อสถานที่ ให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เช่น
  • This letter from Nestle Company.
  • I graduated from Mahidol University.
  • Jack will come back tomorrow.
 • ตัวอักษรตัวแรกของ ชื่อเดือน ชื่อวัน และวันหยุดจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แต่ยกเว้น ฤดูกาล เช่น
  • Today is F
  • Customer will confirm us in May 2018
  • This summer is going to be very hot.
 • ตัวอักษรตัวแรกของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สัญชาติ จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น
  • I want to learn many languages such as English , Japanese , Spanish etc.
 • ภูมิศาสตร์พื้นที่เช่น ประเทศ รัฐ เมือง เขต ชื่อภูเขา ชื่อแม่น้ำ จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น
  • My favorite place is H
  • I want to go to E
 • คำในประวัติศาสตร์ก็จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น
  • The Renaissance began in the 14th
 • อักษรตัวแรกในชื่อหนังสือ ชื่อภาพยนตร์ และชื่อบทความ เช่น
  • I found the article “How to Improve English” in this website.
  • I like Harry Potter movie.