จะพูดยกตัวอย่างในภาษาอังกฤษใช้คำแบบไหนได้บ้าง

การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจบริบทต่างๆได้ง่ายขึ้น การยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายๆคำพอบอกว่าให้พูดยกตัวอย่างเป็นภาษาอังกฤษ คำที่ฮิตและใช้อยู่เป็นประจำก็คือ Example มาแน่ๆ แต่รู้ไหมว่าถ้าเราเบื่อที่จะใช้ Example ยังมีประโยคหรือคำอื่นๆ ที่เรามาใช้ทดแทนการยกตัวอย่าง หรือกล่าวถึงได้อีก วันนี้เรานำคำเหล่านั้นมาแบ่งปัน มาจดและจำเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันเถอะ กับคำว่า ยกตัวอย่าง

 • For example
 • For instance
 • Imagine
 • To illustrate
 • To give you an idea
 • Especially
 • Such as
 • As proof
 • Pretend that
 • Let’s say
 • Suppose that
 • To show you what I mean