จะบอกว่า “เธอท้องแล้ว” เป็นภาษาอังกฤษพูดแบบไหนดีนะ

คำว่าตั้งท้อง หรือตั้งครรภ์ นั้นในภาษาอังกฤษหลายคนก็จะคุ้นกับคำว่า Pregnant และเมื่อจะบอกว่าเธอท้องแล้ว มักได้ยินประโยคนี้บ่อยว่า She is pregnant แต่รู้ไหมว่านอกจากประโยคนี้แล้วยังมีประโยคอื่นที่บ่งบอกว่าตั้งท้อนได้อีกนะมาดูกันว่าใช้ประโยคไหนได้บ้าง

ประโยคพูดว่า เธอตั้งท้อง สามารถพูดได้ว่า

  • She’s expecting a baby
  • She’s with child.
  • She’s carrying a baby.
  • She’s an expectant mother.

โดยนอกจากนี้ยังมีคำสแลงแบบไม่เป็นทางการที่หมายถึง เธอตั้งท้องได้อีกด้วยดังนี้

  • She’s preggers. แบบนี่ชาว UK จะใช้พูด
  • She’s up the duff.แบบนี่ชาว UK จะใช้พูด
  • She’s knocked up.
  • She’s got a bun in the oven.