จะตอบรับความหวังดี คำเชิญ จะตอบแบบไหน ?

หลายครั้งที่เราถูกเชื้อเชิญให้เป็นแขก หรือให้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งเป็นการแสดงความปรารถนาดีจาก เพื่อน คนรัก หรือแม้แต่คนไม่รู้จัก เพื่อเป็นการแสดงการตอบรับความหวังดีเหล่านั้นด้วยมารยาท ในภาษอังกฤษก็จะมีหลายคำ

Why not!

By all means!

That’s an idea.

Good idea!

Sound good to me!

That’s worth a try.

Thanks, I’ll give that a try.

เป็นไงล่ะ มีหลายแบบเลยใช่ไหม ประโยคเหล่านี้เชื่อว่ามีประโยชน์แน่ๆ และต้องมีโอกาสได้นำไปใช้อย่างแน่นอน