คู่คำศัพท์ของ Pay และ Keep

ปกติ Pay ถ้าเป็นคำกริยา จะแปลว่า จ่ายเงิน ตอบแทน หรือชำระ ในขณะที่ Keep ถ้าเป็นคำกริยา ก็จะมีความหมายว่า เก็บ หรือ รักษาไว้ โดยทั้ง Pay และ Keep นี้ สามารถนำมาใช้คู่กับคำศัพท์อื่นๆได้ ซึ่งอาจจะเรียกว่า Collocations with Pay and Keep ดังนั้นเรามาดูว่าคำศัพท์ไหนใช่คู่ Pay และคำไหนใช้คู่กับ Keep ได้บ้าง

PAY

 • Pay cash
 • Pay the bill
 • Pay attention
 • Pay the price
 • Pay a fine
 • Pay someone a visit
 • Pay someone a compliment
 • Pay one’s respects

KEEP

 • Keep control
 • Keep in touch
 • Keep the change
 • Keep an appointment
 • Keep a promise
 • Keep a secret
 • Keep a diary
 • Keep calm
 • Keep quiet