คุยกันกับคำถามที่ว่า Where do you live?

หลังจากคุยกันเรื่องคำถามทั่วไปในบทสนทนา เช่น What’s your name?  Where you’re from? และ What you do for a living? แล้ว ยังมีคำถามที่ว่า Where do you live? นี่จะยังคงเป็นคำถามที่ต่อเนื่องในการสนทนา โดยมีหลายวิธีในการตอบคำถามนี้  อาจจะใช้วิธีการตอบว่า Do you know …?

ตัวอย่าง

A: So where do you live?

B: Do you know Twin Pines? Near the moves theater.

จากตัวอย่างนอกจากตอบว่า คุณรู้จักสถานที่ดังกล่าวไหม แล้วยังระบุเพิ่มอีกได้ว่า อยู่ใกล้อะไร ที่ไหน หรือในบางครั้งถ้าคุณอยู่ใกล้สถานีรถไฟบางสถานีก็อาจจะบอกไปว่า Near Siam Station. ก็ได้

ในขณะที่คนฟังหรือคุณเองอาจะเป็นฝ่ายถามแล้วได้คำตอบ ทราบว่าคู่สนทนาอาศัยอยู่แถวไหน เพื่อเป็นการตอบรับแบบมีมารยาท เป็นการแสดงความใส่ใจก็สามารถพูดได้ว่า

  • That’s a really nice area.
  • The park there is really pretty.
  • Oh really!
  • Oh yeah, I know it!
  • I’m afraid I don’t know it.
  • I live near there!