คุณเหยียบเท้าฉัน เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มีใครเคยโดนเหยียบเท้าบ้าง ไม่ชอบเลยใช่ไหม ใจเย็นๆละกัน ว่าแต่แล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไงกัน

เฉลย เราสามารถพูดได้ว่า You are standing on my foot!

มาดูตัวอย่างบทสนทนา
นายA: You are standing on my foot!
นายB: Oh, I am sorry.

เพื่อนๆสามารถจำเอาไปใช้กันได้ละ แล้วอย่าไปเหยียบเท้าใครเขาระวังกันด้วยนะจ้า

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.