คุณหมอเฉพาะทางในภาษาอังกฤษ

ใครอยากเป็นหมอยกมือขึ้น?! อาชีพหมอหรือแพทย์นั้นเป็นอาชีพที่นักเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็น เพราะหวังว่าจะได้ช่วยเหลือผู้คน แต่รู้ไหมว่าคุณหมอหรือแพทย์นั้นมีการรักษาที่เฉพาะทาง นั่นหมายความว่าคุณหมอแต่ละคนจะมีความถนัดและเชี่ยวชาญการรักษาผู้คนในแต่ละอาการแตกต่างกันไป ดังนั้นถ้าใครอยากเป็นหมอ ควรจะต้องรู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับคุณหมอเฉพาะทางแต่ละโรคแต่ละอาการไว้ ดังนี้

  • Cardiologist หมายถึง หมอด้านโรคหัวใจ
  • Orthopedic หมายถึง หมอเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก
  • Dentist หมายถึง หมอฟัน หรือ ทันตแพทย์
  • Gynaecologist หมายถึง นรีแพทย์
  • Pediatrician หมายถึง กุมารแพทย์ หรือ ผู้ชำนาญโรคเด็ก
  • Dermatologist หมายถึง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง
  • Urologist หมายถึง ผู้ชำนาญวิชาว่าโรคในท่อปัสสาวะ
  • Oncologist หมายถึง หมอด้านโรคเนื้องอก
  • Neurologist หมายถึง นักประสาทวิทยา

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.