คุณทำงานอะไร? จะพูดอย่างไรดี

เคยไหมว่าอยากจะทราบว่าบุคคลที่เราคุยด้วยหรือกำลังสนทนากันอยู่  แล้วอยากรู้ว่าตอนนี้เขากำลังทำงานอะไรอยู่ ทำอาชีพอะไร แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะถามอย่างไรดี อย่างเก่งก็นึกได้เพียงประโยคคุ้นที่ว่า  What do you do? ซึ่งเป็นประโยคพื้นฐานที่เชื่อว่าใครหลายคนคงใช้บ่อยหรือถูกถามบ่อยเช่นกัน แต่ครั้งนี้จะมานำเสนอประโยคคำถามว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่หลายประโยคให้คุณผู้อ่านได้หยิบเอาไปใช้ในบทสนทนา เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับตนเองได้ มาเลือกหยิบไปใช้ได้เลยดังนี้
What do you do for a living?    คุณทำงานอะไร?
What is your Job ?        คุณทำงานอะไร ?
What is your career?        คุณทำงานอะไร ?
What sort of work do you do?    คุณทำงานประเภทไหน?
What line of work are you in?    คุณทำงานในสายงานไหน?
จากประโยคคำถามเรื่องการถามอาชีพของคู่สนทนาที่นำมาให้ดูเพื่อสามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสต่างๆ เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษให้รู้จักหยิบประโยคที่แตกต่างมาใช้บ้างจะเป็นการเพิ่มทัศน์วิสัยของเราให้กว้างไกล ก่อนจบบทความนี้ขอแถมสำนวนถามเรื่องอาชีพ อีกสำนวนที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆ อาจจะไม่ค่อยคุ้น แต่ลองนำไปใช้กันได้ก็คือสำนวนคำถามที่ว่า What line are you in? ซึ่งก็ยังคงแปลได้ว่าคุณทำอาชีพอะไร นั่นเอง