คำไหนใช้แทนคำว่า OK ได้บ้างนะ?

เชื่อว่าหลายคนชินกับคำว่า OK หรือ Okay ในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรามาก ทั้งในความหมายที่แปลว่า ตกลง ใช่ ก็ได้ เป็นต้น แล้วถ้านอกจากคำว่า OK นั้นจะมีคำไหนที่เราใช้ทดแทนกันได้บ้างนะ… วันนี้เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์จำนวนมากที่มีความหมายเทียบเท่า กับคำว่า OK เพื่อที่เราสามารถนำไปใช้ได้หลายๆโอกาส มาดูกันดีกว่า

 • Approved หมายถึง ได้รับการอนุมัติ
 • Correct หมายถึง ถูกต้อง
 • Surely หมายถึง อย่างแน่นอน
 • Satisfactory หมายถึง น่าพอใจ
 • Acceptable หมายถึง ยอมรับได้
 • Tolerable หมายถึง พอประมาณ
 • Passable หมายถึง พอควร
 • Adequate หมายถึง เพียงพอ
 • Fine หมายถึง ละเอียด
 • Good หมายถึง ดี
 • Not bad หมายถึง ไม่เลว
 • Permitted หมายถึง ที่ได้รับอนุญาต
 • Accurate หมายถึง ถูกต้อง
 • Consent หมายถึง ความยินยอม
 • Yes หมายถึง ใช่
 • Pass หมายถึง ผ่าน
 • Confirm หมายถึง ยืนยัน
 • Accredit หมายถึง รับรอง
 • Accept หมายถึง ยอมรับ
 • Certify หมายถึง รับรองเป็นมาตรฐาน
 • Go ahead หมายถึง เอาเลย
 • Agree to หมายถึง เห็นด้วยกับ
 • Green light หมายถึง ไฟเขียว
 • Okeydokey หมายถึง โอเคร
 • Right หมายถึง ใช่
 • Sure หมายถึง แน่ใจ
 • Of course หมายถึง แน่นอน
 • No problem หมายถึง      ไม่มีปัญหา
 • Certainly หมายถึง อย่างแน่นอน
 • Yep หมายถึง อ๋อ
 • Seal of หมายถึง ตราประทับของ
 • Approval หมายถึง การอนุมัติ
 • Assent หมายถึง ยินยอม
 • Go! หมายถึง ไป!