คำเหมือน Powerful ในภาษาอังกฤษ

คำว่า Powerful เป็นคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่า มีอำนาจ แข็งแกร่ง มีกำลัง คำศัพท์คำนี้เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ เพราะมีความหมายในเชิงบวก ฟังแล้วดูมีพลัง ซึ่งยังมีคำศัพท์ที่เป็นคำเหมือนของ Powerful  อีกหลายคำให้เราได้เรียนรู้กัน มาดูกันดีกว่าว่ามีคำศัพท์คำไหนบ้าง

  • Influential (Adj.) หมายถึง มีอิทธิพล มีอำนาจ เช่น She is an influential in the technology field.
  • Commanding (Adj.) หมายถึง ผู้บังคับบัญชา เช่น He is a commanding figure in American politics.
  • Strong (Adj.) หมายถึง แข็งแรง รุนแรง เช่น He has a strong presence. When he walks into a room, everyone notices.
  • Potent (Adj.) หมายถึง มีพลัง สามารถ เช่น On his vacation, someone stole David’s passport, money, and credit cards. His story is a potent reminder of the need to be cautious when traveling.
  • High-powered (Adj.) หมายถึง มีพลังขับเคลื่อนสูง เช่น She is a high-powered attorney in our city.
  • Formidable (Adj.) หมายถึง น่าเกรงขาม เช่น We are playing against a formidable team today. They’re ranked number one.
  • Dominant (Adj.) หมายถึง มีอิทธิพลต่อ มีบทบาทสำคัญ เด่น เช่น Her company plays a dominant role in the local economy.
  • Mighty (Adj.) หมายถึง เกรียงไกร มีอำนาจ เช่น It took a mighty effort to complete the report before the deadline.