คำศัพท์ Positive ที่ควรรู้ไว้ใช้แต่งประโยค

การแต่งประโยคหรือเรียบเรียงการสื่อสารในภาษาอังกฤษสิ่งที่สำคัญไม่แพ้หลักไวยากรณ์เลยก็คือ คำศัพท์ เพราะคำศัพท์จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารความหมายที่เราอยากบอกแก่ผู้รับสารว่าเรารู้สึกอย่างไร อยากให้ผู้รับสารตอบสนองแบบไหน หรือแค่อยากแจ้งให้เข้าใจความหมายนั้นๆ ในเมื่อคำศัพท์ก็เป็นตัวกลางสำคัญเช่นนี้ วันนี้เรามีคำศัพท์ที่เป็นแนว Positive มาฝากให้จดจำเพื่อนำไปใช้ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษกัน

Beamingหมายถึงยิ้มแย้มแจ่มใส
Friendlyหมายถึงเป็นกันเอง
Encouragingหมายถึงกำลังใจ
Freshหมายถึงสด
Enchantingหมายถึงมีเสน่ห์
Classicalหมายถึงคลาสสิก
Balancedหมายถึงสมดุล
Attentiveหมายถึงเอาใจใส่
Freeหมายถึงฟรี
Elegantหมายถึงสง่างาม
Classicหมายถึงคลาสสิค
Fortunateหมายถึงโชคดี
Electrifyingหมายถึงไฟฟ้า
Choiceหมายถึงทางเลือก
Assertiveหมายถึงกล้าแสดงออก
Flourishingหมายถึงเฟื่องฟู
Effortlessหมายถึงง่ายดาย
Cheeryหมายถึงร่าเริง
Artisticหมายถึงศิลปะ
Efficientหมายถึงมีประสิทธิภาพ
Cheerfulหมายถึงร่าเริง
Articulateหมายถึงประกบ
Charmingหมายถึงมีเสน่ห์
Fineหมายถึงละเอียด
Effervescentหมายถึงฟู่
Fetchingหมายถึงกำลังเรียก
Effectiveหมายถึงมีประสิทธิภาพ
Changeableหมายถึงเปลี่ยนได้
Amazingหมายถึงอัศจรรย์
Favorableหมายถึงเป็นที่ชื่นชอบ
Ecstaticหมายถึงสุขสันต์
Championหมายถึงแชมป์
Agreeableหมายถึงเห็นด้วย
Fantasticหมายถึงมหัศจรรย์
Famousหมายถึงมีชื่อเสียง
Distinguishedหมายถึงเด่น
Certainหมายถึงแน่ใจ
Affluentหมายถึงร่ำรวย
Familiarหมายถึงคุ้นเคย
Delightfulหมายถึงรื่นรมย์
Celebratedหมายถึงเฉลิมฉลอง
Affirmativeหมายถึงยืนยัน
Fairหมายถึงยุติธรรม
Adventureหมายถึงการผจญภัย
Fabulousหมายถึงเลิศ
Calmหมายถึงเงียบสงบ
Adorableหมายถึงน่ารัก
Exquisiteหมายถึงประณีต
Cuteหมายถึงน่ารัก
Admireหมายถึงชื่นชม
Excitingหมายถึงน่าตื่นเต้น
Creativeหมายถึงความคิดสร้างสรรค์
Broad-mindedหมายถึงใจกว้าง
Activeหมายถึงคล่องแคล่ว
Excellentหมายถึงยอดเยี่ยม
Brilliantหมายถึงฉลาดหลักแหลม
Ethicalหมายถึงจริยธรรม
Congratulationหมายถึงยินดีด้วย
Bravoหมายถึงไชโย
Achievementหมายถึงความสำเร็จ
Esteemedหมายถึงนับถือ
Confidentหมายถึงมั่นใจ
Braveหมายถึงกล้าหาญ
Accomplishหมายถึงทำให้สำเร็จ
Essentialหมายถึงจำเป็น
Composedหมายถึงประกอบด้วย
Bountyหมายถึงเงินรางวัล , ความเอื้อเฟื้อ
Acclaimedหมายถึงได้รับการยกย่อง
Enthusiasticหมายถึงกระตือรือร้น
Competitiveหมายถึงการแข่งขัน
Bountifulหมายถึงอุดมสมบูรณ์
Engagingหมายถึงมีส่วนร่วม
Compassionateหมายถึงความเห็นอกเห็นใจ
Helpfulหมายถึงมีประโยชน์
Energizedหมายถึงมีพลัง
Communicativeหมายถึงการสื่อสาร
Beneficialหมายถึงเป็นประโยชน์
Honestหมายถึงซื่อสัตย์
Energeticหมายถึงกระฉับกระเฉง
Committedหมายถึงมุ่งมั่น
Believeหมายถึงเชื่อ
Imaginativeหมายถึงจินตนาการ
Endorsedหมายถึงได้รับการรับรอง
Commendหมายถึงยกย่อง
Beautifulหมายถึงสวย
Incredibleหมายถึงเหลือเชื่อ