คำศัพท์ Fun กับ Funny

คำศัพท์ Fun และ Funny เป็นคู่คำศัพท์ที่คนส่วนใหญ่นำมาใช้ผิดสลับกันอยู่บ่อยครั้ง และบางคนอาจจะยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่า 2 คำดังกล่าวนี้แตกต่างกันอย่างไร มาดูคำอธิบายและตัวอย่างของทั้ง 2 คำนี้อย่างชัดเจนกัน

  • Fun (Adj. , N) แปลว่า สนุก เรื่องบันเทิง (Enjoyable activity) เป็นความรู้สึกสนุกจากากรทำกิจกรรมต่างๆ

ตัวอย่าง

  • Going to an amusement park is fun.
  • Watching vdo is fun.
  • I enjoy listening to music because it’s fun.

 

  • Funny (Adj.) แปลว่า ตลก น่าหัวเราะ น่าขัน (Causes laughter because of humor) เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกตลกจนสามารถยิ้ม หัวเราะออกมาจากความตลกขบขัน

ตัวอย่าง

  • Going to watch a funny movie is fun.
  • He is look funny
  • This picture is funny

จากคำอธิบายและตัวอย่างของคำศัพท์ทั้ง Fun และ Funny สามารถสรุปได้อีกครั้งสั้นๆให้จำได้ง่ายๆ ว่า Fun คือสนุก  ส่วน Funny คือ ตลก โดยคำอธิยและตัวอย่างข้างต้นก็พอจะช่วยให้เห็นภาพและอธิบายความแตกต่างของทั้ง 2 คำได้มากขึ้นแล้ว หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนและครั้งต่อไปจะได้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง