คำศัพท์ เกี่ยวกับ ไวรัส


Virus ไวรัส
Vaccine วัคซีน
Infection การติดเชื้อ
Quarantine กักกัน คุมตัว
Spread แพร่กระจาย
Symptoms อาการของโรค
Fever มีไข้
Headache ปวดหัว
Cough อาการไอ
Patient ผู้ป่วย คนไข้
Disease โรค
Isolated แบ่งแยก แยกตัว

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.