คำศัพท์ เกี่ยวกับ ไวรัส


Virus ไวรัส
Vaccine วัคซีน
Infection การติดเชื้อ
Quarantine กักกัน คุมตัว
Spread แพร่กระจาย
Symptoms อาการของโรค
Fever มีไข้
Headache ปวดหัว
Cough อาการไอ
Patient ผู้ป่วย คนไข้
Disease โรค
Isolated แบ่งแยก แยกตัว