คำศัพท์ ผู้ประท้วง ภาษาอังกฤษคืออะไร?

ช่วงนี้มีเหตุการณ์วุ่นวายมากมาย แต่การเรียนภาษาอังกฤษต้องไม่มีวันหยุดนิ่ง เราต้องศึกษาหาความรู้ หาคำศัพท์เก็บใส่คลังสมองของเราตลอดเวลา พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เหตุการณ์มีผู้ชุมนุมประท้วงอาจจะต้องรู้จักคำสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ประท้วงไว้บ้าง มาดูกัน

Protester = ผู้ประท้วง, ผู้คัดค้าน
Tear gas = แก๊สน้ำตา
Assembly = การชุมนุม

ลองฝึกนำไปเรียนรู้แต่งประโยคให้เกิดความรู้และการฝึกฝนบ่อยๆ เราก็จะสามารถนำคำศัพท์มาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.