คำศัพท์ในเชิงธุรกิจน่ารู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน หรือ Business English นั้นจะมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ทำงานในระดับพนักงานขึ้นไป เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกธุรกิจ การสื่อสารและใช้คำศัพท์ก็จะมีความ Advance มากกว่า ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเราควรรู้ไว้ว่า คำศัพท์ในเชิงธุรกิจแบบไหนใช้ได้กับกลุ่มคำแบบใด มาดูกลุ่มคำศัพทธ์เชิงธุรกิจในทิศทางที่ดีที่น่าสนใจกัน

คำศัพท์ที่สามารถใช้กับคำถามและไอเดีย หรือ Question & Ideas สามารถใช้ได้ดังนี้

 • Brilliant (Adj.) หมายถึง เยี่ยมมาก ฉลาด
 • Interesting (Adj.) หมายถึง น่าสนใจ น่ารู้
 • Compelling (Adj.) หมายถึง น่าสนใจ จับใจ
 • Wonderful (Adj.) หมายถึง ยอดเยี่ยม มหัศจรรย์
 • Thought-provoking (Adj.) หมายถึง กระตุ้นความคิด

คำศัพท์ที่สามารถใช้กับการทำงาน หรือ Work สามารถใช้ได้ดังนี้

 • Efficient (Adj.) หมายถึง ที่มีประสิทธิภาพ
 • Excellent (Adj.) หมายถึง ยอดเยี่ยม
 • Successful (Adj.) หมายถึง ที่ประสบความสำเร็จ
 • Valuable (Adj.) หมายถึง มีคุณค่า

คำศัพท์ที่สามารถใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ หรือ Product สามารถใช้ได้ดังนี้

 • High-quality (Adj.) หมายถึง คุณภาพสูง
 • Useful (Adj.) หมายถึง มีประโยชน์