คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศน่ารู้

สภาพอากาศเป็นเรื่องทั่วไปที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นบทสนทนากับคนแปลกหน้า ได้อย่างง่ายดาย เพราะอากาศเป็นเรื่องราวที่ทุกคนได้พบเจอเหมือนๆกัน มีความคิดเห็นหรืออารมณ์ร่วมกับบรรยากาศที่ผ่านเข้ามาคล้ายๆกัน ดังนั้นวันนี้เราจึงมีคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศที่น่าสนใจมาฝาก และคำศัพท์สภาพอากาศที่ว่านี้ ไม่ใช่คำศัพท์พื้นๆทั่วไป อย่างแน่นอนแต่เป็นการบอกรายะละเอียดเชิงลึกของสภาพอากาศนั้นๆให้เข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เช่น ฝนตก แต่ฝนตกก็มีหลายแบบ ฝนตกหนัก ฝนตกปรอยๆ เป็นต้น

RAIN หมายถึงฝน
Drizzleหมายถึงฝนตกปรอยๆ
Delugeหมายถึงน้ำท่วม
Rainbowหมายถึงรุ้ง
Downpourหมายถึงฝนห่าใหญ่
SNOWหมายถึงหิมะ
Blizzardหมายถึงพายุหิมะ
Snowfallหมายถึงหิมะตก
Snowflakeหมายถึงเกล็ดหิมะ
Snowstormหมายถึงพายุหิมะ
FOG หมายถึงหมอก
Mistหมายถึงหมอก หรือ ความพร่า
Hazeหมายถึงหมอกควัน
Dense fogหมายถึงหมอกหนา
Patchy fogหมายถึงหมอกหนา
SUNหมายถึงดวงอาทิตย์
Brightหมายถึงสว่าง สว่างไสว
Blazingหมายถึงสว่าง จ้า
Sunlightหมายถึงแสงแดด
Sunshineหมายถึงแสงอาทิตย์
WIND หมายถึงลม
Breezeหมายถึงสายลม
Blustery windหมายถึงลมกระโชกแรง
Hurricaneหมายถึงพายุเฮอริเคน
Windstormหมายถึงวาตภัย ลมแดด
TEMPERATUREหมายถึงอุณหภูมิ
Hotหมายถึงร้อน
Coldหมายถึงเย็น
Warmหมายถึงอบอุ่น
Freezeหมายถึงแช่แข็ง