คำศัพท์เกี่ยวกับมือต้องรู้

มือเป็นอวัยวะที่เราใช้งานบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะรับประทานอาหาร ถือของ ยกของ ส่งสัญญาณ เขียนหนังสือ และพิมพ์งาน เป็นต้น ดังนั้นเราควรมาสนใจนิ้วมือและส่วนต่างๆของมือเรากันดีกว่า อย่างน้อยๆก็ควรจะต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษบ้าง ว่านิ้วมือของเราแต่ละนิ้วภาษอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง ถ้าใครยังไม่รู้ก็สามารถเรียนรู้พร้อมกันได้เลยดังนี้

 • นิ้วหัวแม่มือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Thumb
 • นิ้วชี้ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Index finger
 • นิ้วกลาง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Middle finger
 • นิ้วนาง ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Ring finger
 • นิ้วก้อย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Little finger
 • ฝ่ามือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Palm
 • ข้อมือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Wrist
 • ข้อนิ้วมือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Knuckle
 • กระดูกนิ้วมือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Phalanges
 • เล็บมือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Fingernail
 • เล็บ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Nail
 • นิ้ว ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Finger
 • มือ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Hand

เมื่อรู้แล้วว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างเกี่ยวกับมือเราเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรแล้ว อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะ