คำศัพท์เกี่ยวกับพนักงาน

มาเรียนรู้และทำความเข้าใจคำศัพท์พื้นฐานที่เจอได้บ่อยในชีวิตประจำวัน แต่หลายคนก็ยังคงสับสนและไม่เคลียร์กับคำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับพนักงาน ครั้งนี้จึงนำชุดคำศัพท์ดังกล่าวมาฝากและอธิบายให้เข้าใจ มาดูกัน

  • Employee หมายถึง พนักงาน ลูกจ้าง
  • Worker หมายถึง ผู้ปฏิบัติงาน คนงาน หรือคนที่ทำงานระดับล่าง
  • Home worker หมายถึง ผู้ทำงานที่บ้าน
  • Colleague หมายถึง เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่คุณทำงานด้วยในลักษณะกลุ่มคนที่เป็นมืออาชีพ
  • Co-worker หมายถึง เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่ทำงานร่วมกันกับคุณในตำแหน่างที่ใกล้เคียงกัน
  • Part-time หมายถึง งานไม่แต็มเวลา งานเป็นกะ งานที่ไม่ได้ทำเป็นประจำต่อสัปดาห์

 

จะเห็นได้ว่าบางคำศัพท์ถ้ามองผ่านๆก็มีความหมายใกล้เคียงกันมากอย่างเช่น  Employee และ Worker หรือ Colleague และCo-worker เป็นต้น ดังนนั้นว่าพอจะเห็นความแตกต่างของคำศัพท์เหล่านี้แล้วหวังว่าจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมายและนำคำศัพท์ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะ