คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวที่คุณควรรู้

การเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดก็ต้องเรียนรู้มาจากพื้นฐานที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเช่นกัน และสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนก็คือครอบครัว เพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวก็ถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนพึงรู้ไว้ จะได้ลำดับญาติกันถูกมีคำศัพท์ใช้เรียกแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวกัน

 • Family แปลว่า ครอบครัว
 • Mother แปลว่า แม่ มารดา สามารถใช้คำอื่นแทนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสนิท เช่น Mom , Ma , Mommy, Mum
 • Father แปลว่า พ่อ บิดา สามารถใช้คำอื่นแทนก็ได้ขึ้นอยู่กับความสนิท เช่น Dad, Daddy, Pa
 • Sister แปลว่า น้องสาว พี่สาว
 • Brother แปลว่า พี่ชาย น้องชาย
 • Grandmother แปลว่า ย่า ยาย
 • Grandfather แปลว่า ปู่ ตา
 • Uncle แปลว่า ลุง (พี่ชายของพ่อหรือพี่ชายของแม่)
 • Aunt แปลว่า ป้า (พี่สาวของพ่อหรือพี่สาวของแม่)
 • Cousin แปลว่า ลูกพี่ลูกน้อง หรือ ลูกของลุงป้าน้าอา
 • Nephew แปลว่า หลานชาย
 • Niece แปลว่า หลานสาว
 • Wife แปลว่า ภรรยา เมีย
 • Husband แปลว่า สามี ผัว
 • Parents แปลว่า ผู้ปกครอง บุพการี พ่อและแม่
 • Child แปลว่า เด็ก (Singular)
 • Children แปลว่า เด็กๆ (Plural)
 • Son แปลว่า ลูกชาย
 • Daughter แปลว่า ลูกสาว
 • Brother-in-law แปลว่า พี่เขย น้องเขย
 • Father-in-law แปลว่า พ่อตา
 • Mother-in-law แปลว่า แม่ยาย