คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้ 5000 คำ

คำศัพท์สำคัญที่ควรรู้ 5000 คำ หรือ The Oxford 5000 โดยเพื่อนๆสามารถดาวโหลดได้ที่นี้ The Oxford 5000

 

No. Vocabulary
1 abolish
2 a,
3 A2
4 abandon
5 ability
6 able
7 abortion
8 about
9 above
10 abroad
11 absence
12 absent
13 absolute
14 absolutely
15 absorb
16 abstract
17 absurd
18 abundance
19 abuse
20 academic
21 academy
22 accelerate
23 accent
24 accept
25 acceptable
26 acceptance
27 access
28 accessible
29 accident
30 accidentally
31 accommodate
32 accommodation
33 accompany
34 accomplish
35 accomplishment
36 accordance
37 according
38 accordingly
39 account
40 accountability
41 accountable
42 accountant
43 accumulate
44 accumulation
45 accuracy
46 accurate
47 accurately
48 accusation
49 accuse
50 accused
51 achieve
52 achievement
53 acid
54 acknowledge
55 acquire
56 acquisition
57 acre
58 across
59 act
60 action
61 activate
62 activation
63 active
64 activist
65 activity
66 actor
67 actress
68 actual
69 actually
70 acute
71 ad
72 adapt
73 adaptation
74 add
75 addiction
76 addition
77 additional
78 additionally
79 address
80 adequate
81 adequately
82 adhere
83 adj.
84 adjacent
85 adjust
86 adjustment
87 administer
88 administration
89 administrative
90 administrator
91 admire
92 admission
93 admit
94 adolescent
95 adopt
96 adoption
97 adult
98 adv.
99 advance
100 advanced
101 advantage
102 adventure
103 adverse
104 advertise
105 advertisement
106 advertising
107 advice
108 advise
109 advocate
110 aesthetic
111 affair
112 affect
113 affection
114 afford
115 affordable
116 afraid
117 after
118 aftermath
119 afternoon
120 afterwards
121 again
122 against
123 age
124 aged
125 agency
126 agenda
127 agent
128 aggression
129 aggressive
130 ago
131 agree
132 agreement
133 agricultural
134 agriculture
135 ah
136 ahead
137 aid
138 aide
139 AIDS
140 aim
141 air
142 aircraft
143 airline
144 airport
145 alarm
146 albeit
147 album
148 alcohol
149 alcoholic
150 alert
151 alien
152 align
153 alignment
154 alike
155 alive
156 all
157 all
158 allegation
159 allege
160 allegedly
161 alliance
162 allocate
163 allocation
164 allow
165 allowance
166 ally
167 almost
168 alone
169 along
170 alongside
171 already
172 also
173 alter
174 alternative
175 although
176 altogether
177 aluminium
178 always
179 amateur
180 amazed
181 amazing
182 ambassador
183 ambition
184 ambitious
185 ambulance
186 amend
187 amendment
188 amid
189 among
190 amount
191 amusing
192 analogy
193 analyse
194 analysis
195 analyst
196 ancestor
197 anchor
198 ancient
199 and
200 angel
201 anger
202 angle
203 angry
204 animal
205 animation
206 ankle
207 anniversary
208 announce
209 announcement
210 annoy
211 annoyed
212 annoying
213 annual
214 annually
215 anonymous
216 another
217 answer
218 anticipate
219 anxiety
220 anxious
221 any
222 any
223 anybody
224 anyone
225 anything
226 anyway
227 anywhere
228 apart
229 apartment
230 apologize
231 apology
232 app
233 apparatus
234 apparent
235 apparently
236 appeal
237 appealing
238 appear
239 appearance
240 appetite
241 applaud
242 apple
243 applicable
244 applicant
245 application
246 apply
247 appoint
248 appointment
249 appreciate
250 appreciation
251 approach
252 appropriate
253 appropriately
254 approval
255 approve
256 approximately
257 April
258 arbitrary
259 architect
260 architectural
261 architecture
262 archive
263 area
264 arena
265 arguably
266 argue
267 argument
268 arise
269 arm
270 arm
271 armed
272 arms
273 army
274 around
275 arrange
276 arrangement
277 array
278 arrest
279 arrival
280 arrive
281 arrow
282 art
283 article
284 articulate
285 artificial
286 artist
287 artistic
288 artwork
289 as
290 ash
291 ashamed
292 aside
293 ask
294 asleep
295 aspect
296 aspiration
297 aspire
298 assassination
299 assault
300 assemble
301 assembly
302 assert
303 assertion
304 assess
305 assessment
306 asset
307 assign
308 assignment
309 assist
310 assistance
311 assistant
312 associate
313 associated
314 association
315 assume
316 assumption
317 assurance
318 assure
319 astonishing
320 asylum
321 at
322 athlete
323 atmosphere
324 atrocity
325 attach
326 attachment
327 attack
328 attain
329 attempt
330 attend
331 attendance
332 attention
333 attitude
334 attorney
335 attract
336 attraction
337 attractive
338 attribute
339 auction
340 audience
341 audio
342 audit
343 August
344 aunt
345 authentic
346 author
347 authority
348 authorize
349 auto
350 automatic
351 automatically
352 autonomy
353 autumn
354 availability
355 available
356 average
357 avoid
358 await
359 award
360 aware
361 awareness
362 away
363 awful
364 awkward
365 baby
366 back
367 backdrop
368 background
369 backing
370 backup
371 backwards
372 bacteria
373 bad
374 badge
375 badly
376 bag
377 bail
378 bake
379 balance
380 balanced
381 ball
382 ballet
383 balloon
384 ballot
385 ban
386 banana
387 band
388 bank
389 bank
390 banner
391 bar
392 bare
393 barely
394 bargain
395 barrel
396 barrier
397 base
398 baseball
399 based
400 basement
401 basic
402 basically
403 basis
404 basket
405 basketball
406 bass1
407 bat
408 bath
409 bathroom
410 battery
411 battle
412 battlefield
413 bay
414 be
415 beach
416 beam
417 bean
418 bear
419 bear
420 beast
421 beat
422 beautiful
423 beauty
424 because
425 become
426 bed
427 bedroom
428 bee
429 beef
430 beer
431 before
432 beg
433 begin
434 beginning
435 behalf
436 behave
437 behaviour
438 behind
439 being
440 belief
441 believe
442 bell
443 belong
444 beloved
445 below
446 belt
447 bench
448 benchmark
449 bend
450 beneath
451 beneficial
452 beneficiary
453 benefit
454 bent
455 beside
456 besides
457 best
458 bet
459 betray
460 better
461 between
462 beyond
463 bias
464 bicycle
465 bid
466 big
467 bike
468 bill
469 billion
470 bin
471 bind
472 biography
473 biological
474 biology
475 bird
476 birth
477 birthday
478 biscuit
479 bishop
480 bit
481 bite
482 bitter
483 bizarre
484 black
485 blade
486 blame
487 blank
488 blanket
489 blast
490 bleed
491 blend
492 bless
493 blessing
494 blind
495 block
496 blog
497 blonde
498 blood
499 blow
500 blow
501 blue
502 board
503 boast
504 boat
505 body
506 boil
507 bold
508 bomb
509 bombing
510 bond
511 bone
512 bonus
513 book
514 booking
515 boom
516 boost
517 boot
518 border
519 bored
520 boring
521 born
522 borrow
523 boss
524 both
525 bother
526 bottle
527 bottom
528 bounce
529 bound
530 boundary
531 bow1
532 bowl
533 box
534 boy
535 boyfriend
536 brain
537 branch
538 brand
539 brave
540 breach
541 bread
542 break
543 breakdown
544 breakfast
545 breakthrough
546 breast
547 breath
548 breathe
549 breathing
550 breed
551 brick
552 bride
553 bridge
554 brief
555 briefly
556 bright
557 brilliant
558 bring
559 broad
560 broadband
561 broadcast
562 broadcaster
563 broadly
564 broken
565 brother
566 brown
567 browser
568 brush
569 brutal
570 bubble
571 buck
572 buddy
573 budget
574 buffer
575 bug
576 build
577 building
578 bulk
579 bullet
580 bunch
581 burden
582 bureaucracy
583 burial
584 burn
585 burst
586 bury
587 bus
588 bush
589 business
590 businessman
591 busy
592 but
593 butter
594 button
595 buy
596 by
597 bye
598 cabin
599 cabinet
600 cable
601 cafe
602 cake
603 calculate
604 calculation
605 call
606 calm
607 camera
608 camp
609 campaign
610 camping
611 campus
612 can1
613 can2
614 canal
615 cancel
616 cancer
617 candidate
618 candle
619 cannot
620 canvas
621 cap
622 capability
623 capable
624 capacity
625 capital
626 capitalism
627 capitalist
628 captain
629 capture
630 car
631 carbon
632 card
633 care
634 career
635 careful
636 carefully
637 careless
638 cargo
639 carpet
640 carriage
641 carrot
642 carry
643 cartoon
644 carve
645 case
646 cash
647 casino
648 cast
649 castle
650 casual
651 casualty
652 cat
653 catalogue
654 catch
655 category
656 cater
657 cattle
658 cause
659 caution
660 cautious
661 cave
662 CD
663 cease
664 ceiling
665 celebrate
666 celebration
667 celebrity
668 cell
669 cemetery
670 cent
671 central
672 centre
673 century
674 ceremony
675 certain
676 certainly
677 certainty
678 certificate
679 chain
680 chair
681 chairman
682 challenge
683 challenging
684 chamber
685 champion
686 championship
687 chance
688 change
689 channel
690 chaos
691 chapter
692 character
693 characteristic
694 characterize
695 charge
696 charity
697 charm
698 charming
699 chart
700 charter
701 chase
702 chat
703 cheap
704 cheat
705 check
706 cheek
707 cheer
708 cheerful
709 cheese
710 chef
711 chemical
712 chemistry
713 chest
714 chicken
715 chief
716 child
717 childhood
718 chip
719 chocolate
720 choice
721 choir
722 choose
723 chop
724 chronic
725 chunk
726 church
727 cigarette
728 cinema
729 circle
730 circuit
731 circulate
732 circulation
733 circumstance
734 cite
735 citizen
736 citizenship
737 city
738 civic
739 civil
740 civilian
741 civilization
742 claim
743 clarify
744 clarity
745 clash
746 class
747 classic
748 classical
749 classification
750 classify
751 classroom
752 clause
753 clean
754 clear
755 clearly
756 clerk
757 clever
758 click
759 client
760 cliff
761 climate
762 climb
763 cling
764 clinic
765 clinical
766 clip
767 clock
768 close1
769 close2
770 closed
771 closely
772 closure
773 cloth
774 clothes
775 clothing
776 cloud
777 club
778 clue
779 cluster
780 coach
781 coal
782 coalition
783 coast
784 coastal
785 coat
786 cocktail
787 code
788 coffee
789 cognitive
790 coin
791 coincide
792 coincidence
793 cold
794 collaborate
795 collaboration
796 collapse
797 colleague
798 collect
799 collection
800 collective
801 collector
802 college
803 collision
804 colonial
805 colony
806 colour
807 coloured
808 colourful
809 column
810 columnist
811 combat
812 combination
813 combine
814 come
815 comedy
816 comfort
817 comfortable
818 comic
819 command
820 commander
821 commence
822 comment
823 commentary
824 commentator
825 commerce
826 commercial
827 commission
828 commissioner
829 commit
830 commitment
831 committee
832 commodity
833 common
834 commonly
835 communicate
836 communication
837 communist
838 community
839 companion
840 company
841 comparable
842 comparative
843 compare
844 comparison
845 compassion
846 compel
847 compelling
848 compensate
849 compensation
850 compete
851 competence
852 competent
853 competition
854 competitive
855 competitor
856 compile
857 complain
858 complaint
859 complement
860 complete
861 completely
862 completion
863 complex
864 complexity
865 compliance
866 complicated
867 complication
868 comply
869 component
870 compose
871 composer
872 composition
873 compound
874 comprehensive
875 comprise
876 compromise
877 compulsory
878 compute
879 computer
880 conceal
881 concede
882 conceive
883 concentrate
884 concentration
885 concept
886 conception
887 concern
888 concerned
889 concert
890 concession
891 conclude
892 conclusion
893 concrete
894 condemn
895 condition
896 conduct
897 confer
898 conference
899 confess
900 confession
901 confidence
902 confident
903 configuration
904 confine
905 confirm
906 confirmation
907 conflict
908 confront
909 confrontation
910 confuse
911 confused
912 confusing
913 confusion
914 congratulate
915 congregation
916 congressional
917 connect
918 connected
919 connection
920 conquer
921 conscience
922 conscious
923 consciousness
924 consecutive
925 consensus
926 consent
927 consequence
928 consequently
929 conservation
930 conservative
931 conserve
932 consider
933 considerable
934 considerably
935 consideration
936 consist
937 consistency
938 consistent
939 consistently
940 consolidate
941 conspiracy
942 constant
943 constantly
944 constituency
945 constitute
946 constitution
947 constitutional
948 constraint
949 construct
950 construction
951 consult
952 consultant
953 consultation
954 consume
955 consumer
956 consumption
957 contact
958 contain
959 container
960 contemplate
961 contemporary
962 contempt
963 contend
964 contender
965 content1
966 content2
967 contention
968 contest
969 context
970 continent
971 continually
972 continue
973 continuous
974 contract
975 contractor
976 contradiction
977 contrary
978 contrast
979 contribute
980 contribution
981 contributor
982 control
983 controversial
984 controversy
985 convenience
986 convenient
987 convention
988 conventional
989 conversation
990 conversion
991 convert
992 convey
993 convict
994 conviction
995 convince
996 convinced
997 convincing
998 cook
999 cooker
1000 cooking
1001 cool
1002 cooperate
1003 cooperative
1004 coordinate
1005 coordination
1006 coordinator
1007 cop
1008 cope
1009 copper
1010 copy
1011 copyright
1012 core
1013 corner
1014 corporate
1015 corporation
1016 correct
1017 correction
1018 correctly
1019 correlate
1020 correlation
1021 correspond
1022 correspondence
1023 correspondent
1024 corresponding
1025 corridor
1026 corrupt
1027 corruption
1028 cost
1029 costly
1030 costume
1031 cottage
1032 cotton
1033 could
1034 council
1035 councillor
1036 counselling
1037 counsellor
1038 count
1039 counter
1040 counter
1041 counterpart
1042 countless
1043 country
1044 countryside
1045 county
1046 coup
1047 couple
1048 courage
1049 course
1050 court
1051 courtesy
1052 cousin
1053 cover
1054 coverage
1055 covered
1056 cow
1057 crack
1058 craft
1059 crash
1060 crawl
1061 crazy
1062 cream
1063 create
1064 creation
1065 creative
1066 creativity
1067 creator
1068 creature
1069 credibility
1070 credible
1071 credit
1072 creep
1073 crew
1074 crime
1075 criminal
1076 crisis
1077 criterion
1078 critic
1079 critical
1080 critically
1081 criticism
1082 criticize
1083 critique
1084 crop
1085 cross
1086 crowd
1087 crowded
1088 crown
1089 crucial
1090 crude
1091 cruel
1092 cruise
1093 crush
1094 cry
1095 crystal
1096 cue
1097 cult
1098 cultivate
1099 cultural
1100 culture
1101 cup
1102 cupboard
1103 cure
1104 curiosity
1105 curious
1106 curly
1107 currency
1108 current
1109 currently
1110 curriculum
1111 curtain
1112 curve
1113 curved
1114 custody
1115 custom
1116 customer
1117 cut
1118 cute
1119 cutting
1120 cycle
1121 cynical
1122 dad
1123 daily
1124 dairy
1125 dam
1126 damage
1127 damaging
1128 dance
1129 dancer
1130 dancing
1131 danger
1132 dangerous
1133 dare
1134 dark
1135 darkness
1136 data
1137 database
1138 date
1139 daughter
1140 dawn
1141 day
1142 dead
1143 deadline
1144 deadly
1145 deal
1146 dealer
1147 dear
1148 death
1149 debate
1150 debris
1151 debt
1152 debut
1153 decade
1154 December
1155 decent
1156 decide
1157 decision
1158 decision-making
1159 decisive
1160 deck
1161 declaration
1162 declare
1163 decline
1164 decorate
1165 decoration
1166 decrease
1167 dedicated
1168 dedication
1169 deed
1170 deem
1171 deep
1172 deeply
1173 default
1174 defeat
1175 defect
1176 defence
1177 defend
1178 defender
1179 defensive
1180 deficiency
1181 deficit
1182 define
1183 definite
1184 definitely
1185 definition
1186 defy
1187 degree
1188 delay
1189 delegate
1190 delegation
1191 delete
1192 deliberate
1193 deliberately
1194 delicate
1195 delicious
1196 delight
1197 delighted
1198 deliver
1199 delivery
1200 demand
1201 democracy
1202 democratic
1203 demon
1204 demonstrate
1205 demonstration
1206 denial
1207 denounce
1208 dense
1209 density
1210 dentist
1211 deny
1212 depart
1213 department
1214 departure
1215 depend
1216 dependence
1217 dependent
1218 depict
1219 deploy
1220 deployment
1221 deposit
1222 depressed
1223 depressing
1224 depression
1225 deprive
1226 depth
1227 deputy
1228 derive
1229 descend
1230 descent
1231 describe
1232 description
1233 desert
1234 deserve
1235 design
1236 designate
1237 designer
1238 desirable
1239 desire
1240 desk
1241 desktop
1242 desperate
1243 desperately
1244 despite
1245 destination
1246 destroy
1247 destruction
1248 destructive
1249 detail
1250 detailed
1251 detain
1252 detect
1253 detection
1254 detective
1255 detention
1256 deteriorate
1257 determination
1258 determine
1259 determined
1260 devastate
1261 develop
1262 development
1263 device
1264 devil
1265 devise
1266 devote
1267 diagnose
1268 diagnosis
1269 diagram
1270 dialogue
1271 diamond
1272 diary
1273 dictate
1274 dictator
1275 dictionary
1276 die
1277 diet
1278 differ
1279 difference
1280 different
1281 differentiate
1282 differently
1283 difficult
1284 difficulty
1285 dig
1286 digital
1287 dignity
1288 dilemma
1289 dimension
1290 diminish
1291 dinner
1292 dip
1293 diplomat
1294 diplomatic
1295 direct
1296 direction
1297 directly
1298 director
1299 directory
1300 dirt
1301 dirty
1302 disability
1303 disabled
1304 disadvantage
1305 disagree
1306 disagreement
1307 disappear
1308 disappoint
1309 disappointed
1310 disappointing
1311 disappointment
1312 disaster
1313 disastrous
1314 disc
1315 discard
1316 discharge
1317 discipline
1318 disclose
1319 disclosure
1320 discount
1321 discourage
1322 discourse
1323 discover
1324 discovery
1325 discretion
1326 discrimination
1327 discuss
1328 discussion
1329 disease
1330 dish
1331 dishonest
1332 dislike
1333 dismiss
1334 dismissal
1335 disorder
1336 displace
1337 display
1338 disposal
1339 dispose
1340 dispute
1341 disrupt
1342 disruption
1343 dissolve
1344 distance
1345 distant
1346 distinct
1347 distinction
1348 distinctive
1349 distinguish
1350 distort
1351 distract
1352 distress
1353 distribute
1354 distribution
1355 district
1356 disturb
1357 disturbing
1358 dive
1359 diverse
1360 diversity
1361 divert
1362 divide
1363 divine
1364 division
1365 divorce
1366 divorced
1367 do1
1368 doctor
1369 doctrine
1370 document
1371 documentary
1372 documentation
1373 dog
1374 dollar
1375 domain
1376 domestic
1377 dominance
1378 dominant
1379 dominate
1380 donate
1381 donation
1382 donor
1383 door
1384 dose
1385 dot
1386 double
1387 doubt
1388 down
1389 download
1390 downstairs
1391 downtown
1392 downwards
1393 dozen
1394 draft
1395 drag
1396 drain
1397 drama
1398 dramatic
1399 dramatically
1400 draw
1401 drawing
1402 dream
1403 dress
1404 dressed
1405 drift
1406 drink
1407 drive
1408 driver
1409 driving
1410 driving
1411 drop
1412 drought
1413 drown
1414 drug
1415 drum
1416 drunk
1417 dry
1418 dual
1419 dub
1420 due
1421 dull
1422 dumb
1423 dump
1424 duo
1425 duration
1426 during
1427 dust
1428 duty
1429 DVD
1430 dynamic
1431 each
1432 eager
1433 ear
1434 early
1435 earn
1436 earnings
1437 earth
1438 earthquake
1439 ease
1440 easily
1441 east
1442 eastern
1443 easy
1444 eat
1445 echo
1446 ecological
1447 economic
1448 economics
1449 economist
1450 economy
1451 edge
1452 edit
1453 edition
1454 editor
1455 editorial
1456 educate
1457 educated
1458 education
1459 educational
1460 educator
1461 effect
1462 effective
1463 effectively
1464 effectiveness
1465 efficiency
1466 efficient
1467 efficiently
1468 effort
1469 egg
1470 ego
1471 eight
1472 eighteen
1473 eighty
1474 either
1475 elaborate
1476 elbow
1477 elderly
1478 elect
1479 election
1480 electoral
1481 electric
1482 electrical
1483 electricity
1484 electronic
1485 electronics
1486 elegant
1487 element
1488 elementary
1489 elephant
1490 elevate
1491 eleven
1492 eligible
1493 eliminate
1494 elite
1495 else
1496 elsewhere
1497 email
1498 embark
1499 embarrassed
1500 embarrassing
1501 embarrassment
1502 embassy
1503 embed
1504 embody
1505 embrace
1506 emerge
1507 emergence
1508 emergency
1509 emission
1510 emotion
1511 emotional
1512 emotionally
1513 emphasis
1514 emphasize
1515 empire
1516 empirical
1517 employ
1518 employee
1519 employer
1520 employment
1521 empower
1522 empty
1523 enable
1524 enact
1525 encompass
1526 encounter
1527 encourage
1528 encouragement
1529 encouraging
1530 end
1531 endeavour
1532 ending
1533 endless
1534 endorse
1535 endorsement
1536 endure
1537 enemy
1538 energy
1539 enforce
1540 enforcement
1541 engage
1542 engaged
1543 engagement
1544 engaging
1545 engine
1546 engineer
1547 engineering
1548 enhance
1549 enjoy
1550 enjoyable
1551 enormous
1552 enough
1553 enquire
1554 enquiry
1555 enrich
1556 enrol
1557 ensue
1558 ensure
1559 enter
1560 enterprise
1561 entertain
1562 entertaining
1563 entertainment
1564 enthusiasm
1565 enthusiast
1566 enthusiastic
1567 entire
1568 entirely
1569 entitle
1570 entity
1571 entrance
1572 entrepreneur
1573 entry
1574 envelope
1575 environment
1576 environmental
1577 epidemic
1578 episode
1579 equal
1580 equality
1581 equally
1582 equation
1583 equip
1584 equipment
1585 equivalent
1586 era
1587 erect
1588 error
1589 erupt
1590 escalate
1591 escape
1592 especially
1593 essay
1594 essence
1595 essential
1596 essentially
1597 establish
1598 establishment
1599 estate
1600 estimate
1601 eternal
1602 ethic
1603 ethical
1604 ethnic
1605 euro
1606 evacuate
1607 evaluate
1608 evaluation
1609 even
1610 evening
1611 event
1612 eventually
1613 ever
1614 every
1615 everybody
1616 everyday
1617 everyone
1618 everything
1619 everywhere
1620 evidence
1621 evident
1622 evil
1623 evoke
1624 evolution
1625 evolutionary
1626 evolve
1627 exact
1628 exactly
1629 exaggerate
1630 exam
1631 examination
1632 examine
1633 example
1634 exceed
1635 excellence
1636 excellent
1637 except
1638 exception
1639 exceptional
1640 excess
1641 excessive
1642 exchange
1643 excited
1644 excitement
1645 exciting
1646 exclude
1647 exclusion
1648 exclusive
1649 exclusively
1650 excuse
1651 execute
1652 execution
1653 executive
1654 exercise
1655 exert
1656 exhibit
1657 exhibition
1658 exile
1659 exist
1660 existence
1661 exit
1662 exotic
1663 expand
1664 expansion
1665 expect
1666 expectation
1667 expected
1668 expedition
1669 expenditure
1670 expense
1671 expensive
1672 experience
1673 experienced
1674 experiment
1675 experimental
1676 expert
1677 expertise
1678 expire
1679 explain
1680 explanation
1681 explicit
1682 explicitly
1683 explode
1684 exploit
1685 exploitation
1686 exploration
1687 explore
1688 explosion
1689 explosive
1690 export
1691 expose
1692 exposure
1693 express
1694 expression
1695 extend
1696 extension
1697 extensive
1698 extensively
1699 extent
1700 external
1701 extra
1702 extract
1703 extraordinary
1704 extreme
1705 extremely
1706 extremist
1707 eye
1708 fabric
1709 fabulous
1710 face
1711 facilitate
1712 facility
1713 fact
1714 faction
1715 factor
1716 factory
1717 faculty
1718 fade
1719 fail
1720 failed
1721 failure
1722 fair
1723 fairly
1724 fairness
1725 faith
1726 fake
1727 fall
1728 fame
1729 familiar
1730 family
1731 famous
1732 fan
1733 fancy
1734 fantastic
1735 fantasy
1736 far
1737 fare
1738 farm
1739 farmer
1740 farming
1741 fascinating
1742 fashion
1743 fashionable
1744 fast
1745 fasten
1746 fat
1747 fatal
1748 fate
1749 father
1750 fault
1751 favour
1752 favourable
1753 favourite
1754 fear
1755 feat
1756 feather
1757 feature
1758 February
1759 federal
1760 fee
1761 feed
1762 feedback
1763 feel
1764 feeling
1765 fellow
1766 female
1767 feminist
1768 fence
1769 festival
1770 fever
1771 few
1772 fibre
1773 fiction
1774 field
1775 fierce
1776 fifteen
1777 fifth
1778 fifty
1779 fight
1780 fighting
1781 figure
1782 file
1783 fill
1784 film
1785 film-maker
1786 filter
1787 final
1788 finally
1789 finance
1790 financial
1791 find
1792 finding
1793 fine
1794 fine
1795 finger
1796 finish
1797 fire
1798 firearm
1799 firefighter
1800 firework
1801 firm
1802 firm
1803 firmly
1804 first
1805 firstly
1806 fish
1807 fishing
1808 fit
1809 fit
1810 fitness
1811 five
1812 fix
1813 fixed
1814 fixture
1815 flag
1816 flame
1817 flash
1818 flat
1819 flavour
1820 flaw
1821 flawed
1822 flee
1823 fleet
1824 flesh
1825 flexibility
1826 flexible
1827 flight
1828 float
1829 flood
1830 floor
1831 flour
1832 flourish
1833 flow
1834 flower
1835 flu
1836 fluid
1837 fly
1838 flying
1839 focus
1840 fold
1841 folding
1842 folk
1843 follow
1844 following
1845 fond
1846 food
1847 fool
1848 foot
1849 footage
1850 football
1851 for
1852 forbid
1853 force
1854 forecast
1855 foreign
1856 foreigner
1857 forest
1858 forever
1859 forge
1860 forget
1861 forgive
1862 fork
1863 form
1864 formal
1865 format
1866 formation
1867 former
1868 formerly
1869 formula
1870 formulate
1871 forth
1872 forthcoming
1873 fortunate
1874 fortunately
1875 fortune
1876 forty
1877 forum
1878 forward
1879 fossil
1880 foster
1881 found
1882 foundation
1883 founder
1884 four
1885 fourteen
1886 fourth
1887 fraction
1888 fragile
1889 fragment
1890 frame
1891 framework
1892 franchise
1893 frankly
1894 fraud
1895 free
1896 freedom
1897 freely
1898 freeze
1899 frequency
1900 frequent
1901 frequently
1902 fresh
1903 Friday
1904 fridge
1905 friend
1906 friendly
1907 friendship
1908 frighten
1909 frightened
1910 frightening
1911 frog
1912 from
1913 front
1914 frozen
1915 fruit
1916 frustrated
1917 frustrating
1918 frustration
1919 fry
1920 fuel
1921 fulfil
1922 full
1923 full-time
1924 fully
1925 fun
1926 function
1927 functional
1928 fund
1929 fundamental
1930 fundamentally
1931 funding
1932 fundraising
1933 funeral
1934 funny
1935 fur
1936 furious
1937 furniture
1938 further
1939 furthermore
1940 future
1941 gain
1942 gallery
1943 gallon
1944 gambling
1945 game
1946 gaming
1947 gang
1948 gap
1949 garage
1950 garden
1951 gas
1952 gate
1953 gather
1954 gathering
1955 gay
1956 gaze
1957 gear
1958 gender
1959 gene
1960 general
1961 generally
1962 generate
1963 generation
1964 generic
1965 generous
1966 genetic
1967 genius
1968 genocide
1969 genre
1970 gentle
1971 gentleman
1972 genuine
1973 genuinely
1974 geography
1975 gesture
1976 get
1977 ghost
1978 giant
1979 gift
1980 gig
1981 girl
1982 girlfriend
1983 give
1984 glad
1985 glance
1986 glass
1987 glimpse
1988 global
1989 globalization
1990 globe
1991 glorious
1992 glory
1993 glove
1994 go
1995 goal
1996 god
1997 gold
1998 golden
1999 golf
2000 good
2001 goodbye
2002 goodness
2003 goods
2004 gorgeous
2005 govern
2006 governance
2007 government
2008 governor
2009 grab
2010 grace
2011 grade
2012 gradually
2013 graduate
2014 grain
2015 grand
2016 grandfather
2017 grandmother
2018 grandparent
2019 grant
2020 graphic
2021 graphics
2022 grasp
2023 grass
2024 grateful
2025 grave
2026 grave
2027 gravity
2028 great
2029 greatly
2030 green
2031 greenhouse
2032 greet
2033 grey
2034 grid
2035 grief
2036 grin
2037 grind
2038 grip
2039 grocery
2040 gross
2041 ground
2042 group
2043 grow
2044 growth
2045 guarantee
2046 guard
2047 guerrilla
2048 guess
2049 guest
2050 guidance
2051 guide
2052 guideline
2053 guilt
2054 guilty
2055 guitar
2056 gun
2057 gut
2058 guy
2059 gym
2060 habit
2061 habitat
2062 hail
2063 hair
2064 half
2065 halfway
2066 hall
2067 halt
2068 hand
2069 handful
2070 handle
2071 handling
2072 handy
2073 hang
2074 happen
2075 happily
2076 happiness
2077 happy
2078 harassment
2079 harbour
2080 hard
2081 hardly
2082 hardware
2083 harm
2084 harmful
2085 harmony
2086 harsh
2087 harvest
2088 hat
2089 hate
2090 hatred
2091 haunt
2092 have
2093 have
2094 hazard
2095 he
2096 head
2097 headache
2098 headline
2099 headquarters
2100 heal
2101 health
2102 healthcare
2103 healthy
2104 hear
2105 hearing
2106 heart
2107 heat
2108 heating
2109 heaven
2110 heavily
2111 heavy
2112 heel
2113 height
2114 heighten
2115 helicopter
2116 hell
2117 hello
2118 helmet
2119 help
2120 helpful
2121 hence
2122 her
2123 herb
2124 here
2125 heritage
2126 hero
2127 hers
2128 herself
2129 hesitate
2130 hey
2131 hi
2132 hidden
2133 hide
2134 hierarchy
2135 high
2136 highlight
2137 highly
2138 high-profile
2139 highway
2140 hilarious
2141 hill
2142 him
2143 himself
2144 hint
2145 hip
2146 hire
2147 his
2148 historian
2149 historic
2150 historical
2151 history
2152 hit
2153 hobby
2154 hockey
2155 hold
2156 hole
2157 holiday
2158 hollow
2159 holy
2160 home
2161 homeland
2162 homeless
2163 homework
2164 honest
2165 honesty
2166 honour
2167 hook
2168 hope
2169 hopeful
2170 hopefully
2171 horizon
2172 horn
2173 horrible
2174 horror
2175 horse
2176 hospital
2177 host
2178 hostage
2179 hostile
2180 hostility
2181 hot
2182 hotel
2183 hour
2184 house
2185 household
2186 housing
2187 how
2188 however
2189 huge
2190 human
2191 humanitarian
2192 humanity
2193 humble
2194 humorous
2195 humour
2196 hundred
2197 hunger
2198 hungry
2199 hunt
2200 hunting
2201 hurricane
2202 hurry
2203 hurt
2204 husband
2205 hydrogen
2206 hypothesis
2207 I
2208 ice
2209 ice
2210 icon
2211 ID
2212 idea
2213 ideal
2214 identical
2215 identification
2216 identify
2217 identity
2218 ideological
2219 ideology
2220 idiot
2221 if
2222 ignorance
2223 ignore
2224 ill
2225 illegal
2226 illness
2227 illusion
2228 illustrate
2229 illustration
2230 image
2231 imagery
2232 imaginary
2233 imagination
2234 imagine
2235 immediate
2236 immediately
2237 immense
2238 immigrant
2239 immigration
2240 imminent
2241 immune
2242 impact
2243 impatient
2244 implement
2245 implementation
2246 implication
2247 imply
2248 import
2249 importance
2250 important
2251 impose
2252 impossible
2253 impress
2254 impressed
2255 impression
2256 impressive
2257 imprison
2258 imprisonment
2259 improve
2260 improvement
2261 in
2262 inability
2263 inadequate
2264 inappropriate
2265 incentive
2266 inch
2267 incidence
2268 incident
2269 inclined
2270 include
2271 included
2272 including
2273 inclusion
2274 income
2275 incorporate
2276 incorrect
2277 increase
2278 increasingly
2279 incredible
2280 incredibly
2281 incur
2282 indeed
2283 independence
2284 independent
2285 index
2286 indicate
2287 indication
2288 indicator
2289 indictment
2290 indigenous
2291 indirect
2292 individual
2293 indoor
2294 indoors
2295 induce
2296 indulge
2297 industrial
2298 industry
2299 inequality
2300 inevitable
2301 inevitably
2302 infamous
2303 infant
2304 infect
2305 infection
2306 infer
2307 inflation
2308 inflict
2309 influence
2310 influential
2311 info
2312 inform
2313 informal
2314 information
2315 infrastructure
2316 ingredient
2317 inhabitant
2318 inherent
2319 inherit
2320 inhibit
2321 initial
2322 initially
2323 initiate
2324 initiative
2325 inject
2326 injection
2327 injure
2328 injured
2329 injury
2330 injustice
2331 ink
2332 inmate
2333 inner
2334 innocent
2335 innovation
2336 innovative
2337 input
2338 insect
2339 insert
2340 insertion
2341 inside
2342 insider
2343 insight
2344 insist
2345 inspect
2346 inspection
2347 inspector
2348 inspiration
2349 inspire
2350 install
2351 installation
2352 instance
2353 instant
2354 instantly
2355 instead
2356 instinct
2357 institute
2358 institution
2359 institutional
2360 instruct
2361 instruction
2362 instructor
2363 instrument
2364 instrumental
2365 insufficient
2366 insult
2367 insurance
2368 intact
2369 intake
2370 integral
2371 integrate
2372 integrated
2373 integration
2374 integrity
2375 intellectual
2376 intelligence
2377 intelligent
2378 intend
2379 intended
2380 intense
2381 intensify
2382 intensity
2383 intensive
2384 intent
2385 intention
2386 interact
2387 interaction
2388 interactive
2389 interest
2390 interested
2391 interesting
2392 interface
2393 interfere
2394 interference
2395 interim
2396 interior
2397 intermediate
2398 internal
2399 international
2400 internet
2401 interpret
2402 interpretation
2403 interrupt
2404 interval
2405 intervene
2406 intervention
2407 interview
2408 intimate
2409 into
2410 intriguing
2411 introduce
2412 introduction
2413 invade
2414 invasion
2415 invent
2416 invention
2417 invest
2418 investigate
2419 investigation
2420 investigator
2421 investment
2422 investor
2423 invisible
2424 invitation
2425 invite
2426 invoke
2427 involve
2428 involved
2429 involvement
2430 iron
2431 ironic
2432 ironically
2433 irony
2434 irrelevant
2435 island
2436 isolate
2437 isolated
2438 isolation
2439 issue
2440 IT
2441 it
2442 item
2443 its
2444 itself
2445 jacket
2446 jail
2447 jam
2448 January
2449 jazz
2450 jeans
2451 jet
2452 jewellery
2453 job
2454 join
2455 joint
2456 joke
2457 journal
2458 journalism
2459 journalist
2460 journey
2461 joy
2462 judge
2463 judgement
2464 judicial
2465 juice
2466 July
2467 jump
2468 junction
2469 June
2470 junior
2471 jurisdiction
2472 jury
2473 just
2474 just
2475 justice
2476 justification
2477 justify
2478 keen
2479 keep
2480 key
2481 keyboard
2482 kick
2483 kid
2484 kidnap
2485 kidney
2486 kill
2487 killing
2488 kilometre
2489 kind
2490 kind
2491 king
2492 kingdom
2493 kiss
2494 kit
2495 kitchen
2496 knee
2497 knife
2498 knock
2499 know
2500 knowledge
2501 lab
2502 label
2503 laboratory
2504 labour
2505 lack
2506 lad
2507 ladder
2508 lady
2509 lake
2510 lamp
2511 land
2512 landing
2513 landlord
2514 landmark
2515 landscape
2516 lane
2517 language
2518 lap
2519 laptop
2520 large
2521 largely
2522 large-scale
2523 laser
2524 last1
2525 last1
2526 late
2527 lately
2528 later
2529 latest
2530 latter
2531 laugh
2532 laughter
2533 launch
2534 law
2535 lawn
2536 lawsuit
2537 lawyer
2538 lay
2539 layer
2540 layout
2541 lazy
2542 lead1
2543 leader
2544 leadership
2545 leading
2546 leaf
2547 leaflet
2548 league
2549 leak
2550 lean
2551 leap
2552 learn
2553 learning
2554 least
2555 leather
2556 leave
2557 lecture
2558 left
2559 leg
2560 legacy
2561 legal
2562 legend
2563 legendary
2564 legislation
2565 legislative
2566 legislature
2567 legitimate
2568 leisure
2569 lemon
2570 lend
2571 length
2572 lengthy
2573 lens
2574 lesbian
2575 less
2576 lesser
2577 lesson
2578 let
2579 lethal
2580 letter
2581 level
2582 liable
2583 liberal
2584 liberation
2585 liberty
2586 library
2587 licence
2588 license
2589 lie1
2590 lie2
2591 life
2592 lifelong
2593 lifestyle
2594 lifetime
2595 lift
2596 light
2597 light
2598 lighting
2599 like
2600 like
2601 likelihood
2602 likely
2603 likewise
2604 limb
2605 limit
2606 limitation
2607 limited
2608 line
2609 linear
2610 line-up
2611 linger
2612 link
2613 lion
2614 lip
2615 liquid
2616 list
2617 listen
2618 listener
2619 listing
2620 literacy
2621 literally
2622 literary
2623 literature
2624 litre
2625 litter
2626 little
2627 live1
2628 live2
2629 lively
2630 liver
2631 living
2632 load
2633 loan
2634 lobby
2635 local
2636 locate
2637 located
2638 location
2639 lock
2640 log
2641 logic
2642 logical
2643 logo
2644 lonely
2645 long1
2646 long-standing
2647 long-term
2648 long-time
2649 look
2650 loom
2651 loop
2652 loose
2653 lord
2654 lorry
2655 lose
2656 loss
2657 lost
2658 lot
2659 lottery
2660 loud
2661 loudly
2662 love
2663 lovely
2664 low
2665 lower
2666 loyal
2667 loyalty
2668 luck
2669 lucky
2670 lunch
2671 lung
2672 luxury
2673 lyric
2674 machine
2675 machinery
2676 mad
2677 magazine
2678 magic
2679 magical
2680 magistrate
2681 magnetic
2682 magnificent
2683 magnitude
2684 mail
2685 main
2686 mainland
2687 mainly
2688 mainstream
2689 maintain
2690 maintenance
2691 major
2692 majority
2693 make
2694 make-up
2695 making
2696 male
2697 mall
2698 man
2699 manage
2700 management
2701 manager
2702 mandate
2703 mandatory
2704 manifest
2705 manipulate
2706 manipulation
2707 manner
2708 manufacture
2709 manufacturing
2710 manuscript
2711 many
2712 map
2713 marathon
2714 march
2715 March
2716 margin
2717 marginal
2718 marine
2719 mark
2720 marker
2721 market
2722 marketing
2723 marketplace
2724 marriage
2725 married
2726 marry
2727 martial
2728 mask
2729 mass
2730 massacre
2731 massive
2732 master
2733 match
2734 matching
2735 mate
2736 material
2737 mathematical
2738 mathematics
2739 maths
2740 matter
2741 mature
2742 maximize
2743 maximum
2744 May
2745 may
2746 maybe
2747 mayor
2748 me
2749 meal
2750 mean
2751 meaning
2752 meaningful
2753 means
2754 meantime
2755 meanwhile
2756 measure
2757 measurement
2758 meat
2759 mechanic
2760 mechanical
2761 mechanism
2762 medal
2763 media
2764 medical
2765 medication
2766 medicine
2767 medieval
2768 meditation
2769 medium
2770 meet
2771 meeting
2772 melody
2773 melt
2774 member
2775 membership
2776 memo
2777 memoir
2778 memorable
2779 memorial
2780 memory
2781 mental
2782 mention
2783 mentor
2784 menu
2785 merchant
2786 mercy
2787 mere
2788 merely
2789 merge
2790 merger
2791 merit
2792 mess
2793 message
2794 metal
2795 metaphor
2796 method
2797 methodology
2798 metre
2799 middle
2800 midnight
2801 midst
2802 might
2803 migration
2804 mild
2805 mile
2806 militant
2807 military
2808 militia
2809 milk
2810 mill
2811 million
2812 mind
2813 mine
2814 mine
2815 miner
2816 mineral
2817 minimal
2818 minimize
2819 minimum
2820 mining
2821 minister
2822 ministry
2823 minor
2824 minority
2825 minute1
2826 minute2
2827 miracle
2828 mirror
2829 miserable
2830 misery
2831 misleading
2832 miss
2833 missile
2834 missing
2835 mission
2836 mistake
2837 mix
2838 mixed
2839 mixture
2840 mob
2841 mobile
2842 mobility
2843 mobilize
2844 mode
2845 model
2846 moderate
2847 modern
2848 modest
2849 modification
2850 modify
2851 moment
2852 momentum
2853 Monday
2854 money
2855 monitor
2856 monk
2857 monkey
2858 monopoly
2859 monster
2860 month
2861 monthly
2862 monument
2863 mood
2864 moon
2865 moral
2866 morality
2867 more
2868 moreover
2869 morning
2870 mortgage
2871 mosque
2872 most
2873 mostly
2874 mother
2875 motion
2876 motivate
2877 motivation
2878 motive
2879 motor
2880 motorcycle
2881 motorist
2882 mount
2883 mountain
2884 mouse
2885 mouth
2886 move
2887 movement
2888 movie
2889 moving
2890 much
2891 mud
2892 multiple
2893 multiply
2894 mum
2895 municipal
2896 murder
2897 muscle
2898 museum
2899 music
2900 musical
2901 musician
2902 must
2903 mutual
2904 my
2905 myself
2906 mysterious
2907 mystery
2908 myth
2909 n.
2910 nail
2911 naked
2912 name
2913 namely
2914 narrative
2915 narrow
2916 nasty
2917 nation
2918 national
2919 nationwide
2920 native
2921 natural
2922 naturally
2923 nature
2924 naval
2925 navigation
2926 near
2927 nearby
2928 nearly
2929 neat
2930 necessarily
2931 necessary
2932 necessity
2933 neck
2934 need
2935 needle
2936 negative
2937 neglect
2938 negotiate
2939 negotiation
2940 neighbour
2941 neighbourhood
2942 neighbouring
2943 neither
2944 nerve
2945 nervous
2946 nest
2947 net
2948 net
2949 network
2950 neutral
2951 never
2952 nevertheless
2953 new
2954 newly
2955 news
2956 newsletter
2957 newspaper
2958 next
2959 next
2960 nice
2961 niche
2962 night
2963 nightmare
2964 nine
2965 nineteen
2966 ninety
2967 no
2968 no
2969 noble
2970 nobody
2971 nod
2972 noise
2973 noisy
2974 nominate
2975 nomination
2976 nominee
2977 none
2978 nonetheless
2979 non-profit
2980 nonsense
2981 noon
2982 nor
2983 norm
2984 normal
2985 normally
2986 north
2987 northern
2988 nose
2989 not
2990 notable
2991 notably
2992 note
2993 notebook
2994 nothing
2995 notice
2996 notify
2997 notion
2998 notorious
2999 novel
3000 novel
3001 novelist
3002 November
3003 now
3004 nowadays
3005 nowhere
3006 nuclear
3007 number
3008 number
3009 numerous
3010 nurse
3011 nursery
3012 nursing
3013 nut
3014 nutrition
3015 obesity
3016 obey
3017 object
3018 objection
3019 objective
3020 obligation
3021 oblige
3022 observation
3023 observe
3024 observer
3025 obsess
3026 obsession
3027 obstacle
3028 obtain
3029 obvious
3030 obviously
3031 occasion
3032 occasional
3033 occasionally
3034 occupation
3035 occupy
3036 occur
3037 occurrence
3038 ocean
3039 o’clock
3040 October
3041 odd
3042 odds
3043 of
3044 off
3045 offence
3046 offend
3047 offender
3048 offensive
3049 offer
3050 offering
3051 office
3052 officer
3053 official
3054 offspring
3055 often
3056 oh
3057 oil
3058 OK
3059 old
3060 old-fashioned
3061 on
3062 once
3063 one
3064 ongoing
3065 onion
3066 online
3067 only
3068 onto
3069 open
3070 opening
3071 openly
3072 opera
3073 operate
3074 operation
3075 operational
3076 operator
3077 opinion
3078 opponent
3079 opportunity
3080 oppose
3081 opposed
3082 opposite
3083 opposition
3084 opt
3085 optical
3086 optimism
3087 optimistic
3088 option
3089 or
3090 oral
3091 orange
3092 orchestra
3093 order
3094 ordinary
3095 organ
3096 organic
3097 organization
3098 organizational
3099 organize
3100 organized
3101 organizer
3102 orientation
3103 origin
3104 original
3105 originally
3106 originate
3107 other
3108 otherwise
3109 ought
3110 our
3111 ours
3112 ourselves
3113 out
3114 outbreak
3115 outcome
3116 outdoor
3117 outdoors
3118 outer
3119 outfit
3120 outing
3121 outlet
3122 outline
3123 outlook
3124 output
3125 outrage
3126 outside
3127 outsider
3128 outstanding
3129 oven
3130 over
3131 overall
3132 overcome
3133 overlook
3134 overly
3135 overnight
3136 overseas
3137 oversee
3138 overturn
3139 overwhelm
3140 overwhelming
3141 owe
3142 own
3143 owner
3144 ownership
3145 oxygen
3146 pace
3147 pack
3148 package
3149 packet
3150 pad
3151 page
3152 pain
3153 painful
3154 paint
3155 painter
3156 painting
3157 pair
3158 palace
3159 pale
3160 palm
3161 pan
3162 panel
3163 panic
3164 pants
3165 paper
3166 parade
3167 paragraph
3168 parallel
3169 parameter
3170 parent
3171 parental
3172 parish
3173 park
3174 parking
3175 parliament
3176 parliamentary
3177 part
3178 partial
3179 partially
3180 participant
3181 participate
3182 participation
3183 particular
3184 particularly
3185 partly
3186 partner
3187 partnership
3188 part-time
3189 party
3190 pass
3191 passage
3192 passenger
3193 passing
3194 passion
3195 passionate
3196 passive
3197 passport
3198 password
3199 past
3200 pastor
3201 patch
3202 patent
3203 path
3204 pathway
3205 patience
3206 patient
3207 patrol
3208 patron
3209 pattern
3210 pause
3211 pay
3212 payment
3213 peace
3214 peaceful
3215 peak
3216 peasant
3217 peculiar
3218 peer
3219 pen
3220 penalty
3221 pencil
3222 penny
3223 pension1
3224 people
3225 pepper
3226 per
3227 per
3228 perceive
3229 percentage
3230 perception
3231 perfect
3232 perfectly
3233 perform
3234 performance
3235 perhaps
3236 period
3237 permanent
3238 permanently
3239 permission
3240 permit
3241 persist
3242 persistent
3243 person
3244 personal
3245 personality
3246 personally
3247 personnel
3248 perspective
3249 persuade
3250 pet
3251 petition
3252 petrol
3253 phase
3254 phenomenon
3255 philosopher
3256 philosophical
3257 philosophy
3258 phone
3259 photo
3260 photograph
3261 photographer
3262 photography
3263 phrase
3264 physical
3265 physician
3266 physics
3267 piano
3268 pick
3269 picture
3270 piece
3271 pig
3272 pile
3273 pill
3274 pilot
3275 pin
3276 pink
3277 pioneer
3278 pipe
3279 pipeline
3280 pirate
3281 pit
3282 pitch
3283 pity
3284 place
3285 placement
3286 plain
3287 plan
3288 plane
3289 planet
3290 planning
3291 plant
3292 plastic
3293 plate
3294 platform
3295 play
3296 player
3297 plea
3298 plead
3299 pleasant
3300 please
3301 pleased
3302 pleasure
3303 pledge
3304 plenty
3305 plot
3306 plug
3307 plunge
3308 plus1
3309 pocket
3310 poem
3311 poet
3312 poetry
3313 point
3314 pointed
3315 poison
3316 poisonous
3317 pole
3318 police
3319 policeman
3320 policy
3321 polite
3322 political
3323 politician
3324 politics
3325 poll
3326 pollution
3327 pond
3328 pool
3329 poor
3330 pop
3331 pop
3332 popular
3333 popularity
3334 population
3335 port
3336 portfolio
3337 portion
3338 portrait
3339 portray
3340 pose
3341 position
3342 positive
3343 possess
3344 possession
3345 possibility
3346 possible
3347 possibly
3348 post
3349 poster
3350 postpone
3351 post-war
3352 pot
3353 potato
3354 potential
3355 potentially
3356 pound
3357 pour
3358 poverty
3359 powder
3360 power
3361 powerful
3362 practical
3363 practice
3364 practise
3365 practitioner
3366 praise
3367 pray
3368 prayer
3369 preach
3370 precede
3371 precedent
3372 precious
3373 precise
3374 precisely
3375 precision
3376 predator
3377 predecessor
3378 predict
3379 predictable
3380 prediction
3381 predominantly
3382 prefer
3383 preference
3384 pregnancy
3385 pregnant
3386 prejudice
3387 preliminary
3388 premier
3389 premise
3390 premium
3391 preparation
3392 prepare
3393 prepared
3394 prescribe
3395 prescription
3396 presence
3397 present
3398 presentation
3399 presently
3400 preservation
3401 preserve
3402 preside
3403 presidency
3404 president
3405 presidential
3406 press
3407 pressure
3408 prestigious
3409 presumably
3410 presume
3411 pretend
3412 pretty
3413 prevail
3414 prevalence
3415 prevent
3416 prevention
3417 previous
3418 previously
3419 prey
3420 price
3421 pride
3422 priest
3423 primarily
3424 primary
3425 prime
3426 prince
3427 princess
3428 principal
3429 principle
3430 print
3431 printer
3432 printing
3433 prior
3434 priority
3435 prison
3436 prisoner
3437 privacy
3438 private
3439 privatization
3440 privilege
3441 prize
3442 probability
3443 probable
3444 probably
3445 probe
3446 problem
3447 problematic
3448 procedure
3449 proceed
3450 proceedings
3451 proceeds
3452 process
3453 processing
3454 processor
3455 proclaim
3456 produce
3457 producer
3458 product
3459 production
3460 productive
3461 productivity
3462 profession
3463 professional
3464 professor
3465 profile
3466 profit
3467 profitable
3468 profound
3469 program
3470 programme
3471 programming
3472 progress
3473 progressive
3474 prohibit
3475 project
3476 projection
3477 prominent
3478 promise
3479 promising
3480 promote
3481 promotion
3482 prompt
3483 pronounce
3484 pronounced
3485 proof
3486 propaganda
3487 proper
3488 properly
3489 property
3490 proportion
3491 proposal
3492 propose
3493 proposition
3494 prosecute
3495 prosecution
3496 prosecutor
3497 prospect
3498 prospective
3499 prosperity
3500 protect
3501 protection
3502 protective
3503 protein
3504 protest
3505 protester
3506 protocol
3507 proud
3508 prove
3509 provide
3510 province
3511 provincial
3512 provision
3513 provoke
3514 psychiatric
3515 psychological
3516 psychologist
3517 psychology
3518 pub
3519 public
3520 publication
3521 publicity
3522 publish
3523 publishing
3524 pull
3525 pulse
3526 pump
3527 punch
3528 punish
3529 punishment
3530 punk
3531 pupil
3532 purchase
3533 pure
3534 purely
3535 purple
3536 purpose
3537 pursue
3538 pursuit
3539 push
3540 put
3541 puzzle
3542 qualification
3543 qualified
3544 qualify
3545 quality
3546 quantity
3547 quarter
3548 queen
3549 query
3550 quest
3551 question
3552 questionnaire
3553 queue
3554 quick
3555 quickly
3556 quiet
3557 quietly
3558 quit
3559 quite
3560 quota
3561 quotation
3562 quote
3563 race
3564 race
3565 racial
3566 racing
3567 racism
3568 racist
3569 radar
3570 radiation
3571 radical
3572 radio
3573 rage
3574 raid
3575 rail
3576 railway
3577 rain
3578 raise
3579 rally
3580 random
3581 range
3582 rank
3583 ranking
3584 rape
3585 rapid
3586 rapidly
3587 rare
3588 rarely
3589 rat
3590 rate
3591 rather
3592 rating
3593 ratio
3594 rational
3595 raw
3596 ray
3597 reach
3598 react
3599 reaction
3600 read
3601 reader
3602 readily
3603 reading
3604 ready
3605 real
3606 realistic
3607 reality
3608 realization
3609 realize
3610 really
3611 realm
3612 rear
3613 reason
3614 reasonable
3615 reasonably
3616 reasoning
3617 reassure
3618 rebel
3619 rebellion
3620 rebuild
3621 recall
3622 receipt
3623 receive
3624 receiver
3625 recent
3626 recently
3627 reception
3628 recession
3629 recipe
3630 recipient
3631 reckon
3632 recognition
3633 recognize
3634 recommend
3635 recommendation
3636 reconstruction
3637 record
3638 recording
3639 recount1
3640 recover
3641 recovery
3642 recruit
3643 recruitment
3644 recycle
3645 red
3646 reduce
3647 reduction
3648 refer
3649 referee
3650 reference
3651 referendum
3652 reflect
3653 reflection
3654 reform
3655 refuge
3656 refugee
3657 refusal
3658 refuse1
3659 regain
3660 regard
3661 regardless
3662 regime
3663 region
3664 regional
3665 register
3666 registration
3667 regret
3668 regular
3669 regularly
3670 regulate
3671 regulation
3672 regulator
3673 regulatory
3674 rehabilitation
3675 reign
3676 reinforce
3677 reject
3678 rejection
3679 relate
3680 related
3681 relation
3682 relationship
3683 relative
3684 relatively
3685 relax
3686 relaxed
3687 relaxing
3688 release
3689 relevance
3690 relevant
3691 reliability
3692 reliable
3693 relief
3694 relieve
3695 relieved
3696 religion
3697 religious
3698 reluctant
3699 rely
3700 remain
3701 remainder
3702 remains
3703 remark
3704 remarkable
3705 remarkably
3706 remedy
3707 remember
3708 remind
3709 reminder
3710 remote
3711 removal
3712 remove
3713 render
3714 renew
3715 renowned
3716 rent
3717 rental
3718 repair
3719 repeat
3720 repeated
3721 replace
3722 replacement
3723 reply
3724 report
3725 reportedly
3726 reporter
3727 reporting
3728 represent
3729 representation
3730 representative
3731 reproduce
3732 reproduction
3733 republic
3734 reputation
3735 request
3736 require
3737 requirement
3738 rescue
3739 research
3740 researcher
3741 resemble
3742 reservation
3743 reserve
3744 reside
3745 residence
3746 resident
3747 residential
3748 residue
3749 resign
3750 resignation
3751 resist
3752 resistance
3753 resolution
3754 resolve
3755 resort
3756 resource
3757 respect
3758 respective
3759 respectively
3760 respond
3761 response
3762 responsibility
3763 responsible
3764 rest
3765 rest
3766 restaurant
3767 restoration
3768 restore
3769 restraint
3770 restrict
3771 restriction
3772 result
3773 resume
3774 retail
3775 retain
3776 retire
3777 retired
3778 retirement
3779 retreat
3780 retrieve
3781 return
3782 reveal
3783 revelation
3784 revenge
3785 revenue
3786 reverse
3787 review
3788 revise
3789 revision
3790 revival
3791 revive
3792 revolution
3793 revolutionary
3794 reward
3795 rhetoric
3796 rhythm
3797 rice
3798 rich
3799 rid
3800 ride
3801 ridiculous
3802 rifle
3803 right
3804 ring1
3805 ring2
3806 riot
3807 rip
3808 rise
3809 risk
3810 risky
3811 ritual
3812 rival
3813 river
3814 road
3815 rob
3816 robbery
3817 robot
3818 robust
3819 rock
3820 rock
3821 rock
3822 rocket
3823 rod
3824 role
3825 roll
3826 romance
3827 romantic
3828 roof
3829 room
3830 root
3831 rope
3832 rose
3833 rotate
3834 rotation
3835 rough
3836 roughly
3837 round
3838 route
3839 routine
3840 row1
3841 royal
3842 rub
3843 rubber
3844 rubbish
3845 rude
3846 rugby
3847 ruin
3848 rule
3849 ruling
3850 rumour
3851 run
3852 runner
3853 running
3854 rural
3855 rush
3856 sack
3857 sacred
3858 sacrifice
3859 sad
3860 sadly
3861 safe
3862 safety
3863 sail
3864 sailing
3865 sailor
3866 saint
3867 sake
3868 salad
3869 salary
3870 sale
3871 salt
3872 same
3873 sample
3874 sanction
3875 sand
3876 sandwich
3877 satellite
3878 satisfaction
3879 satisfied
3880 satisfy
3881 Saturday
3882 sauce
3883 save
3884 saving
3885 say
3886 say
3887 scale
3888 scan
3889 scandal
3890 scare
3891 scared
3892 scary
3893 scattered
3894 scenario
3895 scene
3896 sceptical
3897 schedule
3898 scheme
3899 scholar
3900 scholarship
3901 school
3902 science
3903 scientific
3904 scientist
3905 scope
3906 score
3907 scratch
3908 scream
3909 screen
3910 screening
3911 screw
3912 script
3913 scrutiny
3914 sculpture
3915 sea
3916 seal
3917 search
3918 season
3919 seat
3920 second1
3921 second1
3922 secondary
3923 secondly
3924 secret
3925 secretary
3926 section
3927 sector
3928 secular
3929 secure
3930 security
3931 see
3932 seed
3933 seek
3934 seeker
3935 seem
3936 seemingly
3937 segment
3938 seize
3939 seldom
3940 select
3941 selection
3942 selective
3943 self
3944 sell
3945 seminar
3946 senator
3947 send
3948 senior
3949 sensation
3950 sense
3951 sensible
3952 sensitive
3953 sensitivity
3954 sentence
3955 sentiment
3956 separate
3957 separation
3958 September
3959 sequence
3960 serial
3961 series
3962 serious
3963 seriously
3964 servant
3965 serve
3966 service
3967 session
3968 set
3969 set
3970 setting
3971 settle
3972 settlement
3973 settler
3974 set-up
3975 seven
3976 seventeen
3977 seventy
3978 several
3979 severe
3980 severely
3981 sex
3982 sexual
3983 sexuality
3984 sexy
3985 shade
3986 shadow
3987 shake
3988 shall
3989 shallow
3990 shame
3991 shape
3992 shaped
3993 share
3994 shareholder
3995 sharp
3996 shatter
3997 she
3998 shed
3999 sheep
4000 sheer
4001 sheet
4002 shelf
4003 shell
4004 shelter
4005 shift
4006 shine
4007 shiny
4008 ship
4009 shipping
4010 shirt
4011 shock
4012 shocked
4013 shocking
4014 shoe
4015 shoot
4016 shoot
4017 shooting
4018 shop
4019 shopping
4020 shore
4021 short
4022 shortage
4023 shortly
4024 short-term
4025 shot
4026 should
4027 shoulder
4028 shout
4029 show
4030 shower
4031 shrink
4032 shrug
4033 shut
4034 shy
4035 sibling
4036 sick
4037 side
4038 sigh
4039 sight
4040 sign
4041 signal
4042 signature
4043 significance
4044 significant
4045 significantly
4046 silence
4047 silent
4048 silk
4049 silly
4050 silver
4051 similar
4052 similarity
4053 similarly
4054 simple
4055 simply
4056 simulate
4057 simulation
4058 simultaneously
4059 sin
4060 since
4061 sincere
4062 sing
4063 singer
4064 singing
4065 single
4066 sink
4067 sir
4068 sister
4069 sit
4070 site
4071 situated
4072 situation
4073 six
4074 sixteen
4075 sixty
4076 size
4077 sketch
4078 ski
4079 skiing
4080 skill
4081 skilled
4082 skin
4083 skip
4084 skirt
4085 skull
4086 sky
4087 slam
4088 slap
4089 slash
4090 slave
4091 slavery
4092 sleep
4093 slice
4094 slide
4095 slight
4096 slightly
4097 slip
4098 slogan
4099 slope
4100 slot
4101 slow
4102 slowly
4103 small
4104 smart
4105 smartphone
4106 smash
4107 smell
4108 smile
4109 smoke
4110 smoking
4111 smooth
4112 snake
4113 snap
4114 snow
4115 so
4116 soak
4117 soap
4118 soar
4119 so-called
4120 soccer
4121 social
4122 socialist
4123 society
4124 sock
4125 soft
4126 software
4127 soil
4128 solar
4129 soldier
4130 sole
4131 solely
4132 solicitor
4133 solid
4134 solidarity
4135 solo
4136 solution
4137 solve
4138 some
4139 somebody
4140 somehow
4141 someone
4142 something
4143 sometime
4144 sometimes
4145 somewhat
4146 somewhere
4147 son
4148 song
4149 soon
4150 sophisticated
4151 sorry
4152 sort
4153 soul
4154 sound
4155 sound
4156 soup
4157 source
4158 south
4159 southern
4160 sovereignty
4161 space
4162 spam
4163 span
4164 spare
4165 spark
4166 speak
4167 speaker
4168 special
4169 specialist
4170 specialize
4171 specialized
4172 species
4173 specific
4174 specifically
4175 specification
4176 specify
4177 specimen
4178 spectacle
4179 spectacular
4180 spectator
4181 spectrum
4182 speculate
4183 speculation
4184 speech
4185 speed
4186 spell
4187 spell
4188 spelling
4189 spend
4190 spending
4191 sphere
4192 spice
4193 spicy
4194 spider
4195 spill
4196 spin
4197 spine
4198 spirit
4199 spiritual
4200 spite
4201 split
4202 spoil
4203 spoken
4204 spokesman
4205 spokesperson
4206 spokeswoman
4207 sponsor
4208 sponsorship
4209 spoon
4210 sport
4211 sporting
4212 spot
4213 spotlight
4214 spouse
4215 spread
4216 spring
4217 spy
4218 squad
4219 square
4220 squeeze
4221 stab
4222 stability
4223 stabilize
4224 stable
4225 stadium
4226 staff
4227 stage
4228 stair
4229 stake
4230 stall
4231 stamp
4232 stance
4233 stand
4234 standard
4235 standing
4236 star
4237 stare
4238 stark
4239 start
4240 starve
4241 state
4242 statement
4243 station
4244 statistic
4245 statistical
4246 statue
4247 status
4248 stay
4249 steadily
4250 steady
4251 steal
4252 steam
4253 steel
4254 steep
4255 steer
4256 stem
4257 step
4258 stereotype
4259 stick
4260 stick
4261 sticky
4262 stiff
4263 still
4264 stimulate
4265 stimulus
4266 stir
4267 stock
4268 stomach
4269 stone
4270 stop
4271 storage
4272 store
4273 storm
4274 story
4275 straight
4276 straightforward
4277 strain
4278 strand
4279 strange
4280 stranger
4281 strategic
4282 strategy
4283 stream
4284 street
4285 strength
4286 strengthen
4287 stress
4288 stretch
4289 strict
4290 strictly
4291 strike
4292 striking
4293 string
4294 strip
4295 strip
4296 strive
4297 stroke
4298 strong
4299 strongly
4300 structural
4301 structure
4302 struggle
4303 student
4304 studio
4305 study
4306 stuff
4307 stumble
4308 stun
4309 stunning
4310 stupid
4311 style
4312 subject
4313 submission
4314 submit
4315 subscriber
4316 subscription
4317 subsequent
4318 subsequently
4319 subsidy
4320 substance
4321 substantial
4322 substantially
4323 substitute
4324 substitution
4325 subtle
4326 suburb
4327 suburban
4328 succeed
4329 success
4330 successful
4331 successfully
4332 succession
4333 successive
4334 successor
4335 such
4336 suck
4337 sudden
4338 suddenly
4339 sue
4340 suffer
4341 suffering
4342 sufficient
4343 sufficiently
4344 sugar
4345 suggest
4346 suggestion
4347 suicide
4348 suit
4349 suitable
4350 suite
4351 sum
4352 summarize
4353 summary
4354 summer
4355 summit
4356 sun
4357 Sunday
4358 super
4359 superb
4360 superior
4361 supermarket
4362 supervise
4363 supervision
4364 supervisor
4365 supplement
4366 supply
4367 support
4368 supporter
4369 supportive
4370 suppose
4371 supposedly
4372 suppress
4373 supreme
4374 sure
4375 surely
4376 surface
4377 surge
4378 surgeon
4379 surgery
4380 surgical
4381 surplus
4382 surprise
4383 surprised
4384 surprising
4385 surrender
4386 surround
4387 surrounding
4388 surveillance
4389 survey
4390 survival
4391 survive
4392 survivor
4393 suspect
4394 suspend
4395 suspension
4396 suspicion
4397 suspicious
4398 sustain
4399 sustainable
4400 swallow
4401 swear
4402 sweater
4403 sweep
4404 sweet
4405 swim
4406 swimming
4407 swing
4408 switch
4409 sword
4410 symbol
4411 symbolic
4412 sympathetic
4413 sympathy
4414 symptom
4415 syndrome
4416 synthesis
4417 system
4418 systematic
4419 table
4420 tablet
4421 tackle
4422 tactic
4423 tactical
4424 tag
4425 tail
4426 take
4427 tale
4428 talent
4429 talented
4430 talk
4431 tall
4432 tank
4433 tap
4434 tape
4435 target
4436 task
4437 taste
4438 tax
4439 taxi
4440 taxpayer
4441 tea
4442 teach
4443 teacher
4444 teaching
4445 team
4446 tear1
4447 tear2
4448 technical
4449 technique
4450 technological
4451 technology
4452 teenage
4453 teenager
4454 teens
4455 telephone
4456 television
4457 tell
4458 temperature
4459 temple
4460 temporarily
4461 temporary
4462 tempt
4463 ten
4464 tenant
4465 tend
4466 tendency
4467 tender
4468 tennis
4469 tension
4470 tent
4471 tenure
4472 term
4473 terminal
4474 terminate
4475 terms
4476 terrain
4477 terrible
4478 terribly
4479 terrific
4480 terrify
4481 territory
4482 terror
4483 terrorism
4484 terrorist
4485 test
4486 testify
4487 testimony
4488 testing
4489 text
4490 textbook
4491 texture
4492 than
4493 thank
4494 thankfully
4495 thanks
4496 that
4497 the
4498 theatre
4499 theatrical
4500 theft
4501 their
4502 theirs
4503 them
4504 theme
4505 themselves
4506 then
4507 theology
4508 theoretical
4509 theory
4510 therapist
4511 therapy
4512 there
4513 thereafter
4514 thereby
4515 therefore
4516 thesis
4517 they
4518 thick
4519 thief
4520 thin
4521 thing
4522 think
4523 thinking
4524 third
4525 thirsty
4526 thirteen
4527 thirty
4528 this
4529 thorough
4530 thoroughly
4531 though
4532 thought
4533 thoughtful
4534 thought-provoking
4535 thousand
4536 thread
4537 threat
4538 threaten
4539 three
4540 threshold
4541 thrilled
4542 thrive
4543 throat
4544 through
4545 throughout
4546 throw
4547 thumb
4548 Thursday
4549 thus
4550 ticket
4551 tide
4552 tidy
4553 tie
4554 tight
4555 tighten
4556 till
4557 timber
4558 time
4559 timely
4560 timing
4561 tin
4562 tiny
4563 tip
4564 tired
4565 tissue
4566 title
4567 to
4568 tobacco
4569 today
4570 toe
4571 together
4572 toilet
4573 tolerance
4574 tolerate
4575 toll
4576 tomato
4577 tomorrow
4578 ton
4579 tone
4580 tongue
4581 tonight
4582 tonne
4583 too
4584 tool
4585 tooth
4586 top
4587 top
4588 topic
4589 torture
4590 toss
4591 total
4592 total
4593 totally
4594 touch
4595 tough
4596 tour
4597 tourism
4598 tourist
4599 tournament
4600 towards
4601 towel
4602 tower
4603 town
4604 toxic
4605 toy
4606 trace
4607 track
4608 trade
4609 trademark
4610 trading
4611 tradition
4612 traditional
4613 traffic
4614 tragedy
4615 tragic
4616 trail
4617 trailer
4618 train
4619 trainer
4620 training
4621 trait
4622 transaction
4623 transcript
4624 transfer
4625 transform
4626 transformation
4627 transit
4628 transition
4629 translate
4630 translation
4631 transmission
4632 transmit
4633 transparency
4634 transparent
4635 transport
4636 transportation
4637 trap
4638 trauma
4639 travel
4640 traveller
4641 treasure
4642 treat
4643 treatment
4644 treaty
4645 tree
4646 tremendous
4647 trend
4648 trial
4649 tribal
4650 tribe
4651 tribunal
4652 tribute
4653 trick
4654 trigger
4655 trillion
4656 trio
4657 trip
4658 triumph
4659 troop
4660 trophy
4661 tropical
4662 trouble
4663 troubled
4664 trousers
4665 truck
4666 truly
4667 trust
4668 trustee
4669 truth
4670 try
4671 T-shirt
4672 tsunami
4673 tube
4674 Tuesday
4675 tuition
4676 tune
4677 tunnel
4678 turn
4679 turnout
4680 turnover
4681 TV
4682 twelve
4683 twenty
4684 twice
4685 twin
4686 twist
4687 two
4688 type
4689 typical
4690 typically
4691 tyre
4692 ugly
4693 ultimate
4694 ultimately
4695 umbrella
4696 unable
4697 unacceptable
4698 uncertainty
4699 uncle
4700 uncomfortable
4701 unconscious
4702 under
4703 undergo
4704 undergraduate
4705 underground
4706 underlying
4707 undermine
4708 understand
4709 understanding
4710 undertake
4711 underwear
4712 undoubtedly
4713 unemployed
4714 unemployment
4715 unexpected
4716 unfair
4717 unfold
4718 unfortunate
4719 unfortunately
4720 unhappy
4721 uniform
4722 unify
4723 union
4724 unique
4725 unit
4726 unite
4727 united
4728 unity
4729 universal
4730 universe
4731 university
4732 unknown
4733 unless
4734 unlike
4735 unlikely
4736 unnecessary
4737 unpleasant
4738 unprecedented
4739 until
4740 unusual
4741 unveil
4742 up
4743 upcoming
4744 update
4745 upgrade
4746 uphold
4747 upon
4748 upper
4749 upset
4750 upstairs
4751 upwards
4752 urban
4753 urge
4754 urgent
4755 us
4756 usage
4757 use
4758 used
4759 used1
4760 used2
4761 useful
4762 useless
4763 user
4764 usual
4765 usually
4766 utility
4767 utilize
4768 utterly
4769 v.
4770 vacation
4771 vacuum
4772 vague
4773 valid
4774 validity
4775 valley
4776 valuable
4777 value
4778 van
4779 vanish
4780 variable
4781 variation
4782 varied
4783 variety
4784 various
4785 vary
4786 vast
4787 vegetable
4788 vehicle
4789 vein
4790 venture
4791 venue
4792 verbal
4793 verdict
4794 verify
4795 verse
4796 version
4797 versus
4798 vertical
4799 very
4800 vessel
4801 veteran
4802 via
4803 viable
4804 vibrant
4805 vice
4806 vicious
4807 victim
4808 victory
4809 video
4810 view
4811 viewer
4812 viewpoint
4813 village
4814 villager
4815 violate
4816 violation
4817 violence
4818 violent
4819 virtual
4820 virtue
4821 virus
4822 visa
4823 visible
4824 vision
4825 visit
4826 visitor
4827 visual
4828 vital
4829 vitamin
4830 vocal
4831 voice
4832 volume
4833 voluntary
4834 volunteer
4835 vote
4836 voting
4837 vow
4838 vulnerability
4839 vulnerable
4840 wage
4841 wait
4842 waiter
4843 wake
4844 walk
4845 wall
4846 wander
4847 want
4848 war
4849 ward
4850 warehouse
4851 warfare
4852 warm
4853 warming
4854 warn
4855 warning
4856 warrant
4857 warrior
4858 wash
4859 washing
4860 waste
4861 watch
4862 water
4863 wave
4864 way
4865 we
4866 weak
4867 weaken
4868 weakness
4869 wealth
4870 wealthy
4871 weapon
4872 wear
4873 weather
4874 weave
4875 web
4876 website
4877 wedding
4878 Wednesday
4879 weed
4880 week
4881 weekend
4882 weekly
4883 weigh
4884 weight
4885 weird
4886 welcome
4887 welfare
4888 well
4889 well
4890 well-being
4891 west
4892 western
4893 wet
4894 what
4895 whatever
4896 whatsoever
4897 wheat
4898 wheel
4899 when
4900 whenever
4901 where
4902 whereas
4903 whereby
4904 wherever
4905 whether
4906 which
4907 while
4908 whilst
4909 whip
4910 whisper
4911 white
4912 who
4913 whoever
4914 whole
4915 wholly
4916 whom
4917 whose
4918 why
4919 wide
4920 widely
4921 widen
4922 widespread
4923 widow
4924 width
4925 wife
4926 wild
4927 wildlife
4928 will
4929 willing
4930 willingness
4931 win
4932 wind1
4933 wind2
4934 window
4935 wine
4936 wing
4937 winner
4938 winter
4939 wipe
4940 wire
4941 wisdom
4942 wise
4943 wish
4944 wit
4945 with
4946 withdraw
4947 withdrawal
4948 within
4949 without
4950 witness
4951 woman
4952 wonder
4953 wonderful
4954 wood
4955 wooden
4956 wool
4957 word
4958 work
4959 worker
4960 workforce
4961 working
4962 workout
4963 workplace
4964 workshop
4965 world
4966 worldwide
4967 worm
4968 worried
4969 worry
4970 worse
4971 worship
4972 worst
4973 worth
4974 worthwhile
4975 worthy
4976 would
4977 wound
4978 wow
4979 wrap
4980 wrist
4981 write
4982 writer
4983 writing
4984 written
4985 wrong
4986 yard
4987 yeah
4988 year
4989 yell
4990 yellow
4991 yes
4992 yesterday
4993 yet
4994 yield
4995 you
4996 young
4997 youngster
4998 your
4999 yours
5000 yourself
5001 youth
5002 zero
5003 zone
5004 FALSE
5005 TRUE