คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย X น่ารู้

มาเพิ่มคลังคำศัพท์ให้กับสมองด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษวิธีที่แปลกใหม่ไม่น่าเบื่อกันบ้าง โดยการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีแปลกใหม่ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้คำศัพท์คำใหม่ๆ จากการเลือกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัว X  มาดูกันว่าจะมีคำไหนที่น่ารู้และน่าสนใจบ้าง

  • Fox (N.) แปลว่า จิ้งจอก

ตัวอย่างประโยค His favorite animal is the fox.

  • Equinox (N.) แปลว่า เวลาที่กลางวันเท่ากับกลางคืน

ตัวอย่างประโยค Today is the spring equinox. Did you know that?

  • Jinx (N. , V.) แปลว่า นำโชคร้ายมา

ตัวอย่างประโยค The witch jinxed me and now I am a vampire.

  • Wax (N) แปลว่า ขี้ผึ้ง หรือ ไข

ตัวอย่างประโยค Wax your car to make is shiny.

  • Climax (N.) แปลว่า จุดสำคัญ

ตัวอย่างประโยค The climax of the movie was the most exciting part.

เป็นอย่างไรบ้างกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วย X ถึง 5 คำ ก็จะมีทั้งคำง่ายๆไปจนถึงคำยากๆ ปะปนกันไป เพราะการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่ดี เราจะต้องรู้และเข้าใจคำศัพท์ที่ง่ายและที่ยากไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญของการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในแต่ละครั้งจะต้องรู้จักประเภทของคำนั้นแล้วสามารถนำมาแต่งประโยคได้ด้วยถึงจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริง