คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์รู้ไว้ใช้ได้ดี

มาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจในภาษาอังกฤษ โดยถ้าคุณรู้จักรและใช้เป็น เข้าใจความหมายจะมีประโยชน์กับคุณมากทั้งในชีวิตประจำวันและการใช้ในรูปแบบทางการและไม่ทางการ มาดูกันเลย

  • Come on! เป็นวลี ที่แสดงได้ 2 แบบ คือ แสดงการสนับสนุนคนอื่น หรือ แสดงอาการขุ่นมัว
  • Believe (V.) เชื่อ ความเชื่อ ไว้วางใจ ศรัธา ตัวอย่างประโยค I believe in you!
  • Consistency (N.) ความสอดคล้อง ความมั่นคง ความเหนียวแน่น ตัวอย่างประโยค study every day, or making a habit out of studying, creating consistency in your study patterns, will really help you in learning another language.
  • Friend (N.) เพื่อน คนสนิท มิตร คำนี้เป็นคำธรรมดาทั่วไปที่หลายคนรู้จักแต่ก็มีประโยชน์มาก ตัวอย่างประโยค I went out drinking with my friends yesterday and that was a bad idea.
  • Great (N,adj.) ดี ยิ่งใหญ่ เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายดีในเชิงบวก ตัวอย่างประโยค It was great!
  • I don’t know ฉันไม่รู้ เป็นประโยคที่ใช้ได้เมื่อคุณไม่รู้
  • Never mind. = Don’t worry about it.
  • Passion (N.) ความชอบ ความหลงใหล ตัวอย่างประโยค I have passion for music.
  • Sparkler (N.) ดอกไม้ไฟ ดอกไม้เพลิง คำนี้ถ้าใครนึกไม่ออกลองค้นหารูปภาพใน google ได้ หรือบางคนอาจจะคุ้นหูว่าคือไฟเย็นนั่นแหล่ะ นึกภาพเวลาจุดไฟเย็น ก็คือ Sparkler