คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ในการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย

ใครที่มีแผนกำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ อาจจะต้องเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเงิน และการสมัครแบบต่างๆไว้ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจการสมัครเรียนได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจน ฉะนั้นมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและควรรู้กัน

 • Admissions หมายถึง การรับสมัคร การอนุญาตให้เข้า โดยคำนี้สามารถรวมกับคำอื่นที่เราเห็นได้บ่อยๆ เช่น admissions requirements คือ ข้อกำหนดในการรับสมัคร หรือ admissions committee คือ กลุ่มคนที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการในการคัดเลือกคนเข้ารับการสมัคร
 • Financial aid หมายถึง ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน คำนี้อาจจะได้เห็นบ่อยสำหรับคนที่ศึกษาต่อต่างประเทศ
 • Tuition fees หมายถึง ค่าเล่าเรียน หรือ ค่าเทอม
 • Room and board หมายถึง หอพัก อาหาร ความเป็นอยู่ ที่อยู่อาศัยต่างๆ จะเรียกรวมๆ ว่า accommodation ก็ได้
 • Application fee หมายถึง ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • Application fee waiver หมายถึง การขอให้ทางมหาวิทยาลัยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • Personal statement หมายถึง ข้อความส่วนตัวของเรา การเขียนเกี่ยวกับตัวคุณเองว่าเคยทำอะไรมาบ้าง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเข้าเรียนคณะนั้นๆ แล้วคุณจะทำอะไรต่อในชีวิตเมื่อเรียนจบ
 • Motivation letter หมายถึง จดหมายที่เขียนถึงแรงจูงใจของคุณที่จะศึกษาต่อ
 • Letter of recommendation หมายถึง จดหมายแนะนำหรือจดหมายอ้างอิง โดยคนที่เขียนจดหมายฉบับนี้ต้องเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
 • Transcript หมายถึง ใบแสดงผลการศึกษา
 • Curriculum หมายถึง หลักสูตรการศึกษา